Written by 09:00 KADIN

Aile içi şiddet artıyor

Federal Kriminal Dairesi istatistikleri aile içi şiddetin önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor. Kurbanların ezici çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Federal Kriminal Dairesi’ne göre, 30 ila 40 yaş arasındaki kadınlar çoğunlukla aile içi şiddet mağduru oluyor. Rakamlar yıllardır artan bir trend olduğunu gösteriyor.
Almanya’da polisin kaydettiği aile içi şiddet vakalarının sayısı geçen yıl yeniden arttı. Bu, Federal Kriminal Dairesi’nin Polis Suç İstatistikleri’nden (PKS) elde edilen rakamlara dayanarak hazırladığı Aile İçi Şiddete İlişkin Federal Durum Raporu 2023’te ortaya çıktı.
Buna göre 2023 yılında aile içi şiddet mağduru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 256 bin 276 oldu. Suçların yaklaşık üçte ikisi, önceden bir ilişkisi olan veya halen ilişki içinde olan kişiler tarafından işlendi (167.865). İstatistikler geri kalan vakaları aile içi şiddet, yani fail ile mağdurun akraba olduğu vakalar olarak sınıflandırıyor. Rakamlar değerlendirilirken raporlama döneminde birkaç kez kaydı yapılan bir kişi de birkaç kez mağdur sayılıyor. Özgürlükten yoksun bırakma, bedensel zarar verme, tehdit veya takipten cinayet ve adam öldürmeye kadar değişen seçilmiş 17 suça ilişkin rakamlar değerlendirildi. 2019 yılında genel istatistikler 214.481 suçu içeriyordu. Bu, 2023’e kıyasla neredeyse beşte bir daha az aile içi şiddet vakası anlamına geliyor. 2021 yılı hariç, yani korona salgınının ortasındaki artış dışında, istatistikler o zamandan bu yana sürekli artan bir eğilimi yansıtıyor.

MAĞDURLARIN ÇOĞU 30-40YAŞINDAKİ KADINLAR
Mağdurların profili söz konusu olduğunda suç istatistikleri de net bir tablo çiziyor. Aile içi şiddetten etkilenenler ağırlıklı olarak 30 ila 40 yaş arasındaki kadınlar (yüzde 70,5). Rakamlara göre suçların çoğunluğu basit fiziksel yaralanmalardan oluşuyor; 144.343 kurban ya da yüzde 56,3’ü bu şekildeydi. Pek çok vakada, 62.291 mağdurla (yüzde 24,3) tehdit, takip ve baskı yoluyla psikolojik şiddet ve hatta daha ciddi suçlar da yaşandı. Hatta istatistikler, insanların aile içi şiddet mağduru olduğu 334 vakayı ölümcül sonuçlarla ilişkilendiriyor. Bunlardan 155’i kadın cinayetiydi. Almanya’da neredeyse her ikinci gün bir kadın partneri tarafından öldürüldü. BKA durum raporuna göre artan dijitalleşmeyle birlikte yeni bir olgu da ortaya çıkıyor. Kişilerarası iletişimin giderek sanal dünyaya doğru kayması suç türlerini de etkilemekte. Özellikle ısrarlı takip (stalking) alanında vakalar son beş yılda iki kattan fazla arttı (2019: 889; 2023: 1.927). Raporda, „Bu tür şiddete etkili ve verimli bir şekilde karşı koyabilmek için gelecekte de sanal dünyaya dikkat etmeye devam etmek önemlidir“ deniyor. Aile içi şiddet sıklıkla kendi çocuklarını da etkiliyor
Yıllık durum raporunda aile içi şiddete son birkaç yıldır ayrı bir bölüm olarak yer veriliyor. Ancak son beş yılda vaka sayısı yüzde 23,4 gibi ciddi bir artışla 88.411’e yükseldi. Bunlar ağırlıklı olarak tehdit, takip ve zorlama bağlamındaki eylemlerdi, ek olarak kasıtlı basit fiziksel yaralanmalar da arttı. Her iki suç alanı birleştirildiğinde, 2023 istatistikleri 2019’a göre toplam 13.747 daha fazla mağdur kaydetti.
Çocuklar arasında ise kadın ve kız çocukları (yüzde 54) ile erkek ve oğlan çocukları (yüzde 46) neredeyse eşit derecede etkilendi. Kurbanların neredeyse dörtte biri 14 yaşın altındaydı. Tüm yaş gruplarında suçların çoğu mağdurun kendi ebeveynleri (yüzde 35) tarafından işlendi. Ancak çocukları tarafından aile içi şiddet mağduru olan ebeveynlerin oranı da grubun neredeyse dörtte birini oluşturuyor.

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ DAHA FAZLA DESTEK İSTİYOR
Artan vaka sayısı göz önüne alındığında, Federal Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Acil Yardım Hatları Birliği (BFF), yardım tesisleri için daha fazla mali destek çağrısında bulunuyor. BFF genel müdürü Katharina Göpner, „Danışma merkezleri ve kadın sığınma evleri yıllardır sınırlarını zorluyor.“ açıklamasını yaptı. Göpner, kadına yönelik şiddetin neden olduğu takip maliyetlerinin, sunulan yardımın finansmanından çok daha pahalı olduğunu söyledi. Yasal yardım ve tavsiye hakkına ek olarak, duyurulan şiddete karşı koruma yasasının da bu tür kurumlara daha iyi mali destek sağlanmasını amaçlaması talep ediliyor.

Close