Türkiye’de meydana gelen depremden zarar görenlere destek olmak için Almanya dışişleri ve içişleri bakanlıkları tarafından geçen gafta gündeme getirilen depremzedelere vize kolaylığı tanınması konusundaki şartlar açıklandı. Federal Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde yaşayan ve mağdur olan insanların Almanya’daki birinci ve ikinci derecedeki yakınlarının yanına gelebileceği ve 90 gün boyunca kalabileceği ifade edildi.

Buna göre öncelikle Almanya’ya gelmek isteyen Türk varandaşlarının deprem bölgesinde yaşadıkları ve evsiz kaldıklarını ya da tedavi olmaları gerektiklerini belgelemeleri gerekiyor.

Bununla birlikte Almanya’da yaşayan, Alman vatandaşı ya da oturum hakkı olan bir kişiye birinci ve ikinci dereceden akraba olduklarını katılamaları gerekiyor. Birinci ve ikinci dereceden akrabalıktan kaset edilen ise yanına gidilecek kişinin ebeveyni, çocuğu, dede ya da ninesi, torunu, kardeşi olması.

Ayrıca daha önce Almanya’da yaşamış, ancak oturumunu iptal edip Türkiye’ye kesin dönüş yapanlara da üç aylığına Almanya’daki yakınlarının yanına gelme şansı tanınıyor.

Bu şartları yerine getirilenlerden istenen belgeler ise şunlar: Başvuru formu, geçerli kimlik kartı, hastalık sigortası kartı, biometrik fotoğraf, birinci ya da ikinci dereceden Almanya’daki akrabanın bütün sorumluluğunu üstlendiğine dair belge, davet edenin kimlik fotokopisi, akrabalığı kanıtlayan belge, deprem bölgesinde yaşadığını ispatlayan ikamet kağıdı.

Bu şartları yerine getiren, Türk pasaportu olan ve belgeleri hazırlayan kişiler en yakındaki başvuru merkezi iDATA’a vize için başvuruda bulunabilirler. Vize için depremzedelerden harç alınmayacak. Alman konsoloslukları başvuruları almıyor.

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için: https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/service/05-VisaEinreise?openAccordionId=item-2427628-1-panel