Written by 10:27 HABERLER

Almanya’da eşitsizlik artıyor

Avrupa Konseyi, Almanya’da artan yoksullaşmayı kınadı ve trafik lambası koalisyonunun sosyal politikasını eleştirdi.
Almanya’da yoksulluk son yıllarda önemli ölçüde arttı; Avrupa Konseyi’nin Salı günü yayınlanan bir raporunda Almanya’yı „ülkenin zenginliğiyle orantısız olan“ „artan eşitsizliği“ kınandı. Bu konuda sorumlu İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović özellikle çocukların ve yaşlıların artan yoksulluğuna vurgu yaptı.
Mijatović raporunda federal hükümetin sosyal politikasını sert bir şekilde eleştirdi. Koalisyona konut sıkıntısıyla mücadele için „kapsamlı önlemler“ alma çağrısında bulundu. Evsizliği önlemek ve ortadan kaldırmak için, kira yasasında değişiklik yapılması gibi kapsamlı ve uzun vadeli önlemlerin gerekli olduğuna dikkat çekilirken. “İnsan haklarına dayalı bir konut stratejisi” istendi. Ayrıca sosyal haklara erişimin önündeki sayısız engelin de kaldırılması gerekiyor.
İnsan Hakları Komiseri’nin raporundaki bir diğer eleştiri noktası da Almanya’daki engellilerin durumu. Genel olarak, hakları konusunda yalnızca sınırlı ilerleme kaydedilmiş durumda. Pek çok alanda hayata dahil olma ve katılım mümkün değil. Mijatović bunun nedenlerini siyasi kararlılığın eksikliğinde ve engellilere yönelik atölyeler, özel okullar veya engellilere yönelik konaklama evleri gibi iyi finanse edilen ancak onları toplumdan yalıtan yapılarda görüyor. Bu şekilde kendi kaderini tayin ettiği bir hayata ulaşmanın zor olduğu belirtiliyor ve bunun yerine toplumsal kabullenmeyi esas alan kapsayıcı yapılar talep ediliyor..
Federal Hükümet tarafından Komiser’in Almanya’da evsizlerin sayısının artmasıyla ilgili endişelerini paylaştıkları söylendi ve evsizliğin üstesinden gelmek için ilk kez bir ulusal eylem planının kabul edilmesine karar verildiğine dikkat çekildi. Ancak rakamlar bu konuda da hükümetin kendi hedeflerinin çok gerisinde kaldığını gösteriyor. Kiracılar Derneği’ne göre şu anda 910.000’den fazla sosyal konut sıkıntısı var.

Close