Written by 13:50 KADIN

Çocuk evliliği yasası Anayasa’ya aykırı

Federal Anayasa Mahkemesi çocuk evlilikleri ile ilgili yasanın Anayasa’yı ihlal ettiğine hükmetti. Kararda  her şeyden önce mağdurlar için daha güçlü yasal koruma çağrısında bulunuluyor.

Federal Anayasa Mahkemesi’ne göre Almanya’da 2017 yılından bu yana yürürlükte olan çocuk evlilikleri yasası Anayasa’yı ihlal ediyor. Karlsruhe’deki yargıçlar mevcut düzenlemelerin 2024 yılı ortasına kadar iyileştirilmesini talep ediyor. Federal Anayasa Mahkemesi, evliliğin eşlerin asgari yaşına bağlı kılınmasını ve dolayısıyla eşlerden birinin evlilik sırasında bu yaş sınırının altında kalması halinde evliliğin geçersiz ilan edilmesini haklı buluyor. Ancak böyle bir durumda ilgili eşin haklarını koruyacak düzenlemelerin yapılmasının gerekeceğini belirtiyor. Dolayısıyla Federal Anayasa Mahkemesi, Federal Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesini kısmen onaylamış oluyor. Mahkeme 2018 yılında, 2015 yılında Almanya’ya gelen ve kısa bir süre önce evlenen Suriyeli bir çiftin davasını ele almıştı. O tarihte erkek 21, eşi ise 14 yaşındaydı. Ancak 2017 yılında yürürlüğe giren „Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Yasası“, eşlerden birinin 16 yaşından küçük olması halinde evlilikleri tümüyle geçersiz ilan etmekteydi. Bu durum, evliliğin yasal olarak yurtdışında yapılmış olması halinde de geçerli. Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları, yurtdışında yapılan çocuk evliliklerine getirilen genel yasağın Anayasa ile uyumlu olmadığına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi kararını nedenlendirirken şunlara dikkat çekti: İlke olarak, yasama organı yaş temelinde evlilikleri tanımayı reddetme yetkisine sahiptir. Ancak, bir yasa iptal edilen evliliklerin nasıl ele alınacağına ilişkin düzenlemeler içermelidir. Nafaka taleplerine ne olacak? Reşit olduktan sonra Almanya’da evliliğe devam etme imkanı ne olacak? Anayasa yargıçları kararlarını açıklarken, bu soruların çocuk evlilikleriyle mücadele yasasında yanıtlanmadığını söyledi. Bununla birlikte, hüküm şimdilik uyarlanmış bir biçimde yürürlükte kalmaya devam ediyor. Mahkeme, yasama organından 30 Haziran 2024 tarihine kadar yeni bir anayasal düzenleme yapmasını istedi.

 

Close