Written by 12:56 HABERLER

DİDF Gençlik kongresi: “Şimdi değilse ne zaman?”

DİDF Gençlik’in 13. merkezi kongresi, 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında „Şimdi değilse ne zaman!“ mottosuyla Köln’de yapıldı. Almanya’nın birçok kentinden 59 delege ve konuğun katıldığı kongrede gençler, son iki yılın çalışmalarını değerlendirip yeni dönemle ilgili kararlar aldı ve planlar yaptı.

17’den fazla kentten gelen gençler, daha önce yerel DIDF Gençlik örgütleri tarafından yapılan konferanslarda delege olarak seçilmişlerdi. Delegelerin yarısından fazlasını genç kadınlar oluşturuyordu; ayrıca yarısından fazlası için bu katıldıkları ilk merkezi konferanstı. Öğrenciler en büyük grubu oluşturdu, delegelerin yaklaşık dörtte biri lise öğrencileriydi. Yaklaşık 20 kişi ile meslek eğitimi yapanlar ve genç işçi sayısında da artış oldu.

Foto: Yeni Hayat

SAVAŞ KONUSU ÖNE ÇIKTI

Ukrayna’daki savaşın ana tema olduğu siyasi değerlendirmeler önemli bir yer tuttu. Burada hem Rusya’nın hem de NATO ülkelerinin jeostratejik emperyal çıkarları ve bunların yolaçtığı sonuçlar ele alındı. DIDF Gençlik yönetim kurulu üyesi Alev Bahadır’a göre, 2014’teki Maidan protestoları, Kırım’daki çatışmalar ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi döneminde bu zaten netleşmişti. Bahadır, silah teslimatlarını eleştirmenin yanı sıra Alman ordusu için 100 milyar euroluk özel bütçe konusunu da gündeme getirdi ve başbakan Olaf Scholz tarafından açıklanan silahlanmaya GSYİH’nın %2’sinin ayrılmasının Hensoldt veya Heckler & A Cook gibi büyük silah şirketlerinin çıkarlarını korumak anlamına geldiğine dikkat çekti.

Daha sonraki tartışmada savaşla ilgili farklı noktalara değinildi. Özellikle, zorunlu askerliğin yeniden gündeme getirilmesi aktif olarak tartışıldı. Bir odak noktası da Bundeswehr’in gençleri askerliğe teşvik etmek için sosyal medyadaki reklam ve ajitasyon stratejileriydi. Bu savaşın gençlerin çıkarına olmadığına dikkat çekildi.

PANDEMİNİN GENÇLİK ÜZERİNDEKİ İZLERİ

Ekonomik v esiyasi gelişmeler nedeniyle gençlerin yaşam koşullarının zorlaştığını dile getiren delegeler, savaş, çevre, eğitim vd sorunlara karşı gençlik içinde tepki, hoşnutsuzluk ve arayışların da arttığını vurguladılar ve Enternasyonal Gençlik Derneği (IJV) gibi diğer gençlik örgütleriyle dayanışma ve işbirliği içinde mücadele ve örgütlenmenin daha da önem kazandığını belirttiler. IJV temsilcileri de selamlamalarında iki örgüt arasındaki güçlü bağa ve ortak çalışmayı vurguladılar. DGB Gençlik başkanı Kristof Becker de dahil olmak üzere kongreye çeşitli gençlik örgütleri de mesaj gönderdiler. Becker mesajında, DİDF Gençlik ile sendika gençliği arasındaki işbirliği ve ortak çalışmaları daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

DİDF GENÇLİK’İN YENİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Çalışma gruplarıyla tartışma ve değerlendirmelerin devam ettiği kongrede delegeler önümüzdeki iki yıl için bir çalışma planı oluşturdular. Diğer konuların yanı sıra, istisnasız herkes için asgari ücretin uygulanması ve çıraklar için toplu taşımanın ücretsiz olması, eğitim açısından, herkes için bir okul ve yeterli BAföG gibi talepler üzerinde mutabık kalındı. Genç kadınların sorun ve talepleri konusunda da çalışmanın güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Kongrede politik ve toplumsal alanlara yönelik belirlenen talepler ise özetle şunlar oldu: Silahlanmanın durdurulması, “Almanya’nın NATO’dan çıkması”, sosyal konut ve sağlık alanına daha fazla bütçe ayrılması, doğa ve iklim koruması için fosil yakıt kullanımına son verilmesi, ırkçı-faşist örgütlerin yasaklanması.

Kongrede ayrıca DİDF Gençlik tarafından çıkarılan Jungestimme dergisinin tirajının arttırılması, çalışmada daha etkin kullanılması da kararlaştırıldı.

GENÇ KADINLAR ÖNE ÇIKTI

Kongrenin son gününde yapılan seçimlerle delegeler yeni yönetim kurulunu belirlediler. 15 üyeli merkezi yönetimde 10 kadının yer alması dikkat çekti. Kongrede DİDF’in önümüzdeki mayıs ayında yapacağı açık hava festivali ve 29 Temmuz – 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Avusturya’da (Attersee) düzenlenecek uluslararası gençlik kampı için özel bir çalışma yürütülmesi üzerinde de duruldu. Kampa birçok ülkeden 300’e yakın gencin katılması bekleniyor.

Foto: Yeni Hayat

Close