Written by 20:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

EVG: %12 – en azından 650 Euro!

Alman Demiryollarında TİS dönemi başladı. Toplu pazarlık masasına aylık ücretlere yüzde 12 – en azından 650 euro zam talebiyle oturan EVG, “Bu bahar sıcak geçecek” diyor. 30 binden fazla demiryolu emekçisinin katıldığı anket üzerinden taleplerin belirlendiğini açıklayan sendika, “Biz mücadeleye hazırız” diyor. Demiryolu emekçileri postacılar ve diğer kamu emekçileriyle ortak eylem günü planlıyorlar. Sanayi sendikalarının yapamadıklarını kamu alanındaki sendikalar başaracak görünüyor.

Demiryolu ve Ulaşım Sendikası EVG ve Alman Demiryolu şirketi DB AG arasında 28 Şubat günü başlayan TİS görüşmelerinin ilk turu iki saat içinde EVG tarafından sona erdirildi. EVG adına görüşmeleri sürdüren komisyonun başkanı Kristian Loroch, “Belli ki şirketin müzakere masasında bir anlaşmaya varmak gibi bir niyeti yok, aksine kasıtlı olarak eylemleri provoke ediyor” dedi. Loroch, ikinci tur görüşmede DB AG’den somut bir talep beklediklerini açıkladı.

DB personel müdürü Martin Seiler ise yaptığı açıklamada, “EVG tarafından müzakerelerin kesilmesi tamamen gereksizdi. EVG, içerik tartışması yapmadan bir teklif sunmamızı talep etti ve bizim bakış açımıza göre bu şu anda mümkün değil” dedi. Görüşmeler öncesinde Seiler, tarafları “çok karmaşık bir toplu pazarlık turu“ beklediğini belirtmiş ve EVG’nin 57 ayrı talep içeren “devasa bir talep paketi” sunduğunu söylemişti.

EN BÜYÜK TİS KOMİSYONU BULUŞMASI

EVG, daha önce sendikanın genel kurulunda ilan edildiği gibi, geçtiğimiz şubat ayı başında demiryolu sendikasının tarihindeki en büyük TİS Komisyonları buluşmasını gerçekleştirdi. 6-8 Şubat günleri arasında DB tekeline bağlı şirketlerden 50 civarında TİS Komisyonu Fulda’da toplandılar ve kendi işletmelerine özgü taleplerin* yanı sıra ortak ücret talebini belirlediler.

Salı günü (7 Şubat) alınan kararda EVG bütün DB çalışanlarının ücretlerinin yüzde 12 – en azından 650 Euro artmasını talep ederken çırakların ve ikili eğitim görenlerin (meslek ve üniversite eğitimi birlikte sürdürenler) maaşlarına 325 Euro zam verilmesi talebini ileri sürdü. Merkezi TİS Komisyonu ücret sözleşmesinin 12 süreyle, 29 Şubat 2024’e kadar, geçerli olmasını istiyor.

TALEP ÇOK MU YÜKSEK?

Bugünkü EVG’yi ve öncesini bilenler için ileri sürülen talep şüphesiz bu sendika açısından çok yüksek gelebilir. Ancak son iki yılın şubat enflasyon oranları düşünüldüğünde (Şubat 2022: %5,3 / Şubat 2023: %8,7) reel ücret kaybının yüzde 14 olduğu ve dolayısıyla yüzde 12’lik ücret zammı talebinin EVG için bile yetersiz olduğu görülecektir. Talebin “EVG standartlarına” göre yüksek olması işçi ve emekçilerin ekonomik olarak içinde olduğu durum ile alakalıdır.

EVG bu kez DB tekeline bağlı bütün şirketlerde ücret ve diğer alanlara yönelik taleplerine ilişkin yaptığı ankete 30 binden fazla işçi katılmıştı. Ve bu işçilerin ezici bir çoğunluğu yüzde 15’e varan ücret talebinde bulunmuşlardı. Bu açıdan bakıldığında talebin genel olarak “çok yüksek” olduğunu kimse söyleyemez.

Sendikanın görüşmelerden sorumlu diğer yürütme kurulu üyesi Cosima Ingenschay, “Bu talebin fazlasıyla haklı olduğunu düşünüyoruz” derken, EVG’nin temel kaygısının DB ve bağlı şirketlerdeki düşük ücretli grupları güçlendirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Tabi diğer yanda TİS döneminin en önemli aşmalarından biri olan talep belirlemenin tek başına bir işe yaramadığı, asıl olarak bu talebin elde edilmesi için alınacak mücadeleci tutumun belirli olacağıdır. EVG ve önceki sendikalar bu konuda da on yıllardır iyi sınav vermedikleri (bu süreçte sadece başarısızlıklar olmadı, DB’ye özgü kazanımlar oldu elbette) biliniyor.

ELDE EDİLEBİLİR BİR TALEP!

Demiryolu emekçileri ülke genelinde daha düşük ücret alıyorlar. Öyle ki ileri sürülen “en azından 650 Euro” talebi en alt ücret grupları için yüzde 25’e varan ücret zammı anlamına geliyor. “Yüzde 25” ilk etapta kulağa çok yüksek gelebilir – biraz düşününce işin aslı anlaşılır oluyor: Bugün binlerce demiryolu emekçisi insanca geçinebilecek düzeyde ücret almıyorlar!

“Yüzde 12 – en azından 650 Euro” ücret zammını elde etmek için bütün demiryolu çalışanlarının ortak hareket etmeleri, uyarı ve süresiz grevlerle mücadele etmek zorundalar. DB AG şefleri başka dilden anlamıyorlar.

* Merkezi olarak devam ve bütün DB AG işçilerini kapsayan görüşmelerin yanı sıra paralel olarak devam eden 50 ayrı TİS görüşmesinde her şirkete özgü özel konular ele alınıyor. Tabi bu görüşmelerin devam etmesi ve sonuçlanması yine merkezi TİS görüşmesindeki gidişata bağlı. Yani merkezi görüşmeden bir ilerleme sağlanamaması durumunda diğer görüşmelerin devam etmesi için bir neden de kalmıyor.


“Bu bahar sıcak geçecek”

Demiryolu ve Ulaşım Sendikası EVG, 6-8 Şubat günleri arasında Alman Demiryolları (DB AG) tekeline bağlı şirketlerdeki 50 civarında TİS Komisyonunu Fulda’da topladı. 300’den fazla komisyon üyesinin katıldığı TİS konferansına baştan itibaren mücadeleci bir atmosfer hakimdi. EVG Başkanı Martin Burkert, konferans başında yaptığı konuşmada, “hava dönüyor ve bu bahar sıcak geçecek. Sıcak geçmesi için şimdi kazanı ateşliyoruz. Buharı, ateşi ve sıcaklığı dört gözle bekliyorum” diyerek taleplerini belirlemek üzere bir araya gelen demiryolu işçilerini iyice coşturdu.

“ÜYELERİMİZ AKTİF VE KARARLI”

EVG’nin toplu pazarlık görüşmelerine güçlü pozisyonla gireceğini söyleye Burkert, “Taleplerimiz yoğun bir tartışmayla geliştirildi. Yaptığımız üye anketine 30 binden fazla üye katıldı. Bu kadar çok aktif ve kararlı meslektaşımız olduğu için gurur duyuyoruz. Bugün Fulda’dan sektörümüzdeki şirket yönetim kurullarına gönderdiğimiz sinyali şudur: Çağımızın krizlerinin bedeli işçiler tarafından ödenmemelidir. Güçlü bir ücret artışı olmalı. Ve biz bunun için mücadele etmeye hazırız.”

ORTAK MÜCADELE GÜNÜ!

Konferansa konuşmacı olarak çağrılan Hamburglu postacı ve Ver.di üyesi Olaf Könemann, yasal asgari ücretin uygulanması için uzun yıllar nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Kampanyanın yılları aldığını ama sonunda başarılı olduğunu söyleyen Könemann, “Fakat elde edilen asgari ücret, sonuçta asgari, yani en alt sınır. Daha iyi ücret alma mücadelemiz sürüyor” dedi.

Devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikaların güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyleyen Hamburglu postacı, Arkadaşlar, eğer birlikte hareket edersek, sadece bir gün boyunca olsa bile, bir gün boyunca otobüs ya da tren olmayacak, paketler teslim edilmeyecek ve kamu yönetimi olmayacak. Gücümüzü birleştirebilir ve birlikte hareket edebiliriz. Emeğe, emekçiye yeniden değer verilmesinin zamanı geldi. Biz işçiler açgözlü değiliz, hakkımızı istiyoruz. Bunu ortak bir eylem gününde birlikte talep edelim” dedi.

Postacı Könemann’ın ortak eylem günü talebini demiryolu işçileri ayakta alkışlayarak destek verdiler. Ortak eylem gününün ne zaman yapılabileceği kürsüden ifade edilmese de komisyon üyeleri arasında “27 Mart günü ortak eylem yapılacak” fısıltısı başlamıştı. Şimdi sıra bu fısıltıyı tüm Almanya’ya yayma ve haykırışa dönüştürmeye geldi.

Close