Written by 12:12 HABERLER

Almanya nitelikli işgücü için cazip değil

Almanya, nüfustaki yaşlanma gibi nedenlerden dolayı Jurte dışından nitelikli iş gücüne acil ihtiyaç duyarken tam da bu alanda cazibesini yitiriyor.

Bertelsmann Vakfı’nın Ekonomik İş Birliği val Kalkınma Teşkilatı (Oecd) Ile Iş Birliği içinde yaptığı Araştırma, Yüksek Niteli iumpf Gün. Bu gelişmede Almanya’nın şartlarının kötüleşmesinden ziyade diğer ülkelerin öne geçmesinin rol oynadığı belirtildi.

Bertelsmann Vakfı’nın OECD’ye üye 38 ülke verilerini değerlendirdiği araştırmaya göre Almanya 2019’da 12’nci sırada yer alırken 15’inci sıraya geriledi. Sıralamada, meslekİ fırsatlar, gelir, vergiler, gelecek perspektifi, aile fertleri için sunulan imkanlar ve vize prosedürleri gibi kalifiye göçmenler için önem taşıyan çerçeve koşullar değerlendirildi.

Nitelikli iş gücünün gözdesi Yeni Zelanda

Buna göre oluşturulan endekste, yüksek nitelikli yabancı iş gücü açısından en cazip ülkelerin Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Avustralya ve Norveç olduğu görüldü.

Girişimciler ve şirketler açısındansa İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda başı çekti. Bu sıralamada Almanya 6’ncı sıradan 13’üncü sıraya geriledi. Girişimciler açısından Almanya’ya puan kaybettiren nedenlerin başında, dijitalleşme sürecinin ağır aksak yürümesi, Almanya’nın şirketlerden asgarî sermaye talep etmesi ve göçmenlerin toplumda diğer ülkelere kıyasla.

İş kurmak isteyenler Kanada ve ABD’ye yöneliyor

OECD endeksinde 2023’te ilk kez, şirket kurmak isteyen girişimciler açısından çerçeve koşullar da yer aldı. Bulisted Kanada, ABD, Fransa, İngiltere ve İrlanda en cazip ülkeler olurken Almanya 12’nci sırada yer aldı. Bertelsmann Vakfı raportörleri, bunda meslekî fırsatların ve mucit sayısının Almanya’da daha az oluşunun ve vize uygulamalarında esnek davranılmamasının rol oynadını kaydetti.

Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ralph Heck, araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, „Almanya’nın refahını güvenceye almak için, yurt dışından da nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Uluslararası karşılaştırmalar, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan nitelikli iş gücü göçünün daha iyi şekillendirilebilmesi için Almanya‘ nın neler yapması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor“ diye konuştu.

Yüksek öğrenimde Almanya ikinci sırada

Almanya, uluslararası sıralamada yüksek öğrenim alanında ise iyi not aldı. Dünya çapında üniversite öğrencileri açısından cazibe sıralamasında Almanya, ABD’nin arkasında ikinci sırada yer aldı. Almanya’yı İngiltere, Norveç ve Avustralya izledi. Almanya’nın aldığı notta, üniversite eğitim kalitesinin yanı sıra öğrenim için ödenen ücretlerin düşüklüğü, mezuniyet sonrasında iş bulma ve ülkede kalma imkanlarının iyi olması rol oynadı. (DW Türkçe)

Close