Written by 11:45 HABERLER

Federal Çalışma Mahkemesi’nden eşit ücrete destek

Almanya’da Hannover’de bir bölüm yöneticisi kadın aynı işi yapan erkek meslektaşlarından daha az kazandığını gördü. İşverene maaşının arttırılması için başvurdu ancak reddedildi. Kadın mahkemeye başvurdu, dava ilk önce Göttingen İş Mahkemesi’nde ve ardından Aşağı Saksonya Eyaleti İş Mahkemesi’nde görüldü -burada başlangıçta başarısız oldu.

Eyalet iş mahkemesi, maaşı aynı işi yapan erkeklerin ortalama maaşların altında buldu, ancak bu bilginin tek başına ayrımcılık yapmak için yeterli olmadığını tespit etti. Kadın çalışan Federal Çalışma Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme bu tür durumlarda kadınların müzakere pozisyonunu güçlendiren bir karar aldı: Bir kadın aynı pozisyondaki erkeklerin ortalama gelirinden daha az kazanıyorsa, bu cinsiyet temelinde ayrımcılığın bir göstergesidir (referans numarası : 8 AZR 488/19). İşveren ayrımcılık yapıldığı şüphesini çürütebilir, ancak ispat yükümlülüğü kendisine aittir.

Özel durumda Landschaftliche Brandkasse Hannover’in bir bölüm başkanı, erkek meslektaşlarından daha az kazandığından şüphelendi ve işvereninden, karşılaştırılabilir pozisyondaki erkek meslektaşlarının gelirleri hakkında bilgi vermesini istedi. Ücret Şeffaflığı Yasasına göre, en az 200 çalışanı olan şirketler, talep durumunda bu bilgiyi vermek zorundalar.

Şirket istenen bilgileri verdi ve kadın hem brüt 5.685,90 euro temel maaşının hem de 550 euro brüt ödeneğinin erkeklerin ortalama gelirinin altında olduğunu gördü: Erkek daire başkanları için medyan temel maaş 6,292 euro brüt ve ödenekler aylık brüt 600 euroydu. Kadın dava açarak aradaki farkın ödenmesini talep etti. İşveren ayrımcılık yapıldığını reddetti ve gelir farklılıklarının özel nedenleri olduğunu, örneğin bazı erkek bölüm başkanlarının şirkette daha uzun süredir çalıştığını ve daha vasıflı olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme verdiği kararla, erkeklerin ortalama geliri altındaki kadın kazançlarının “cinsiyet nedeniyle ücret dezavantajının” bir göstergesi olduğunu açıkça ortaya koydu. Kararda; „işveren bunu farklı görürse, bu konuda mahkeme önünde kanıt sağlamak zorundadır.“ denildi. (YH) (Foto: Pixabay)

Close