Z. Ece Kaya, Frankfurt

12 Mart 2017 Pazar günü, Frankfurt’ta DaMigra’nın desteğiyle Göçmen Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Städel Müzesi’ndeki „Geschlechter Kampf“ sergisi ziyaret edildi. Etkinliğe Göçmen Kadınlar Birliği üyesi on kadın katıldı. 24 Kasım’dan bu yana devam eden sergi, cinsiyet eşitsizliğine karşı verilen mücadelenin özellikle resim sanatındaki yankılarını, 1850li yıllardan itibaren tarihsel akış içerisinde anlatıyor. Sergi çeşitli heykeller, enstalasyonlar, montajlar ve film kesitleri ile zenginleştirilmiş.

19. yüzyıl Avrupa ressamlarının, başta yalnızca erkekler olmak üzere, tuvale aktardıkları kadın figürünün şeytanla, kötülükle ve gerek dini gerek mitolojik hikayelerden alıntılarla tehlikeyle özdeşleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin resim sanatındaki önemli bir göstergesini oluşturuyor. Adem ve Havva hikayesinden şarkılarıyla gemicileri büyüleyip ölüme çağıran sirenlere, yılan saçlı Medusa’dan İncil’den bir karakter olan Salome’ye kadar pek çok kadın hikayesi, erkek egemen bakışla aktarılmış. Bu resimlerdeki kadınlar, çıplak bedenlerini kullanarak erkekleri ölüme yahut felakete sürükleyen karanlık bir arzu nesnesi olarak anlatılmış.