Written by 15:21 HABERLER

ILO 190 Sözleşmesi onaylandı

PELIN ŞENER

 

Federal Hükümet 21 Aralık 2022 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, 2019, No. 190”ın onaylanmasına ilişkin kanun tasarısını onayladı. Tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilen sözleşme, ilk kez çalışma yaşamında şiddet ve tacizin uluslararası bağlayıcılığı olan bir tanımını yapıyor. Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, işyerinde taciz ve şiddetin sona erdirilmesi için net bir yasal çerçeve sağlamayı amaçlıyor. Avrupa’da İtalya, Yunanistan ve İspanya dahil olmak üzere dünya çapında 20 ülke bu anlaşmayı onaylamıştı.

KAPSAMLI KORUMA

Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi, çalışma ortamında insanları küçük düşüren, aşağılayan, cinsel tacizde bulunan veya fiziksel ya da psikolojik olarak saldıran her türlü davranışın yasak olduğuna ve dolayısıyla kanun dışı olduğuna dair dünya çapında net bir sinyal göndermektedir. İşçilere ve çalışma yaşamındaki diğer kişilere çalışma yaşamında şiddet ve tacize karşı geniş kapsamlı koruma sağlıyor.

Sözleşme, iş dünyasında şiddet ve taciz vakalarında, uygun ve etkili çözüm yollarının yanı sıra güvenli, adil ve etkili raporlama ve uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve usullerine kolay erişimin sağlanmasını amaçlıyor. Sendikalar ve kadın örgütleri uzunca bir süredir ILO 190 sözleşmesinin onaylanması ve yürürlüğe konulması için mücadele ediyordu.

HER BEŞ ÇALIŞANDAN BİRİ

Öte yandan aralık ayı başında yayınlanan küresel çapta bir araştırma sonuçları sözleşmenin Almanya ve imzalamayan diğer ülkelerde yürürlüğe konulmasının ne denli önemli olduğunu gösteriyor.  Küresel çapta neredeyse her dört çalışandan biri (yüzde 23) iş yerinde fiziksel, psikolojik veya cinsel taciz veya şiddete maruz kalıyor. Bu durumdan özellikle gençler, göçmen işçiler ve ücretli çalışanlar etkileniyor.

Almanya’da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırma da, çalışan her on bir kişiden birinin (katılımcıların yüzde dokuzu) son üç yıl içinde işyerinde cinsel tacize maruz kaldığını ortaya koymuştu.

İŞYERİNDE ŞİDDET VE TACİZİN AÇIĞA ÇIKMASI ZOR

ILO-LRF Gallup Çalışması, Lloyd’s Register Vakfı Dünya Risk Anketi kapsamında geçtiğimiz yıl 121 ülke ve bölgeden 15 yaş ve üzeri 75.000’den fazla kişiyle yapılan görüşmelerin sonuçları çeşitli biçimleriyle iş yerinde şiddet ve tacizin boyutlarına ilişkin veriler içerirken ayrıca, utanç, suçluluk, kurumsal güven eksikliği veya kabul edilemez davranışların „normal“ olarak görülmesi gibi nedenlerle insanların yaşadıkları deneyimler hakkında konuşmalarını engelleyen faktörleri de ele alıyor.

İşyerinde şiddet ve tacizin ölçülmesinin zor olduğu dünya genelindeki mağdurların yalnızca yarısının yaşadıklarını bir başkasıyla paylaştığı ve bunun da genellikle ancak çeşitli biçimlerde şiddet ve tacize maruz kaldıktan sonra gerçekleştiği de araştırmada ele alınıyor. Bu deneyimler hakkında başkalarıyla konuşmamanın en yaygın nedenleri „zaman kaybı“ ve „itibar kaybı korkusu” olduğuna dikkat çekiliyor.

Farklı şiddet ve taciz türlerinden en çok etkilenen gruplar gençler, göçmen işçiler ve ücretli çalışanlar. Genç kadınların cinsel şiddet veya tacize maruz kalma olasılığı genç erkeklere göre iki kat daha fazla iken göçmen kadınların cinsel şiddet veya tacize maruz kalma olasılığı göçmen olmayan kadınlara göre iki kat daha fazla.

RAPORDA TAVSİYELER YER ALIYOR

Rapor ayrıca işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesi için bir dizi tavsiyede bulunmaktadır. Bunların arasında yasaları, önleme ve tazmin mekanizmalarını güçlendirmek ve konuyla ilgili araştırma ve farkındalık yaratmak amacıyla hem ulusal ve bölgesel hem de küresel düzeyde işyerinde şiddet ve tacizle ilgili düzenli olarak sağlam veriler toplanması yer alıyor.

Ayrıca iş teftiş sistemleri ve iş sağlığı ve güvenliği programları da dahil olmak üzere, iş yerinde şiddet ve tacizi önlemeye ve azaltmaya yönelik mekanizmaların genişletilmesi ve güncellenmesi, şiddet ve tacizin devam etmesine yol açabilecek algıları, damgaları, tutumları ve davranışları değiştirmek için çeşitli biçimleriyle işyerinde şiddet ve taciz konusunda farkındalık yaratılması gibi öneriler de yer alıyor.

Araştırma ile ilgili daha fazla bilgi şu adresten edinilebilir.

https://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_863441/lang–de/index.htm

Close