Written by 09:11 60. YIL

Köln’de Türkiye’den göçün 60. yılı etkinliği yapıldı

21 Kasım pazar günü Köln Ehrfenfeld semtindeki Bürgerzentrum’da yapılan Türkiye’den göçün 60. yılı etkinliğine 140 kişi katıldı. Açılışın kabaretist Muhsin Omurca ile yapıldığı programda kültürel etkinliklerle birlikte konuşmacılar vardı.

Foto: Yeni Hayat

Köln DİDF’in kadın korosu Kardelen’in Erdal Aslan yönetiminde söylediği türkülerden sonra, Çiğdem Ronaesin As ve Suphi Sağlam’ın moderasyonu yaptığı sorulu – cevaplı bölümde konuşmacı olarak Runde Tisch Sözcüsü Wolfgang Uellenberg van Dawen ve Ford VKL’den Mustafa Çözmez katıldılar. Uellenberg’n sözcülüğünü yaptığı Runde Tisch 90’lı yıllarda Rostock, Mölln ve Solingen’dekşi ırkçı saldırıların yoğunlaştığı dönemde kurulan bir dernek. Uellenberg’in ‘Kölnün çokuluslu bir şehir olduğu ve çeşitliliğin zenginlik olduğu’ vurgusundan sonra , ‘şehirdeki her ülkeden göçmenlerin integrasyonu için olanakların artırılması ve bunun için temel olan sosyal konularda düzelmenin önemli olduğunu’ dile getirdi. Konut, eğitim gibi alanlarda yapısal ırkçılığın arttığını ve bu konularda ‘Runde Tisch’in direkt devreye girmesinin önemi olduğunu örnekleriyle anlattı. 2022 yılında ‘eğitim ve konut alanında göçmenlerin yaşadığı sorunların ana faaliyet konularını olduğunu söyleyerek, DİDF’i de buna katılmaya davet etti.

Ford ’dan Mustafa Çözmez de, Ford’un üretiminde Türkiyeli işçilerin önemli bir yeri olduğunu, sendika ve işyeri temsilciliklerinde nasıl aktif yer aldıklarını anlattı.

DİDF Genel Başkanı Sefariye Zeynep Ekşi ise yaptığı konuşmada; ’60 yıllık göç tarihinde dikkat çekici, dönüm noktalarına’ vurgu yaparak, ‘işçi, işçi ailesi veya işçi çocuğu olarak gelen kuşaklardan sonra şu anda Türkiyelilerin farklı sınıfsal ve toplumsal kesimlere dönüştüğü ve sınıfsal ayrımların daha da net göründüğünü’ örneklendirerek, ‘binlerce Türkiyeli işveren olduğu gibi binlerce yoksul emekli ve işçi-işsiz var, entegrasyon konusuna da DİDF olarak bu perspektifden, ortak sorunlar konusunda ortak hareket edebilmek olarak’ baktıklarını vurguladı.

Program birinci kuşak, gençler ve kültür alanından kişilerle yapılan röportajların olduğu bir film gösteriminden sonra, Grup Rastlantı’nın güzel müzik dinletisi ve danslarla son buldu. (YH)

Close