Written by 10:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

NRW’de hastane çalışanlarından hükümete 100 günlük ültimatom

NRW’deki hastanelerden sorumlu Ver.di sendika sekreteri Jan von Hagen ile hastane çalışanlarının eyalet hükümetine yönelik ültimatomu üzerine konuştuk.

OKTAY DEMİREL

19 Ocak 2022 Çarşamba günü, Kuzey Ren-Vestfalya’daki üniversite hastanelerinin 700 çalışanı, eyalet politikacılarına ve işverenlere bir ültimatom verdi. Ültimatomun hedefi nedir?

Foto: Privat

Çalışanların beklentileri açık. Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster’deki üniversite hastanelerini sadece bakım alanında değil tüm çalışanlar açısından rahatlatmak için Ver.di toplu iş sözleşmesi istiyor. Bu toplu sözleşme, her bir çalışma alanında kaç personel bulunması gerektiğini ve daha az personel olması durumunda bir yük dengesini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu yük dengeleme o kadar yüksek olmalıdır ki, işverenler yeterli sayıda personeli hazır bulundurmak zorunda kalmalıdır. Ayrıca gençlerin eğitimden hemen sonra hastaneye sırtlarını dönmemeleri için daha iyi eğitim düzenlemelerine ihtiyaç var.

Ültimatom kendine güvenli bir içeriğe sahip. Ama bunu aynı zamanda imdat çağrısı olarak da adlandırdınız. Kliniklerdeki meslektaşlar arasında ruh hali nasıl?

Çalışanların ruh hali hastanedeki günlük deneyim tarafından belirleniyor. Çalışanların üzerindeki yük çok fazla ve hasta bakımı pek garanti edilemez durumda. İşin kalitesi düşüyor ve bununla birlikte hastanede bakılması gereken insanlar, hastalar, zarar görüyor. Meslektaşların hayal kırıklığı şimdilerde, özgüvene ve iyimser bir tutuma dönüşüyor. Artık alkış ve politikacıların vaatleriyle kandırılmaya istekli değiller. Daha iyi çalışma ve bakım koşulları için birlikte mücadele etmeye karar verdiler

Bu tür mücadeleler daha önce Jena’da veya en son Berlin’deki kliniklerde gerçekleşti. Bu mücadeleler örnek mi alınıyor?

Bu örnekler çalışanları cesaretlendiriyor ve birlik olup mücadele edilirse bu sağlık sisteminin değiştirebileceğini gösteriyor. Ver.di’nin bu mücadeleleri verdiği her yerde yüzlerce ve hatta Berlin’de iki binden fazla işçi sendikaya üye oldular. İlgili kentsel girişimler ve birçok insiyatiflerle birlikte, eyalet hükümetlerinin daha fazla para harcaması için yeterli baskı oluşturmak ve böylece daha iyi çalışma koşulları ve daha fazla personel sağlamak mümkün oldu. NRW’deki ültimatomla ilgili karar alınmadan önce, Berlin’den meslektaşlar buradaydı ve deneyimlerini ve başarılarını anlattılar, bu büyük bir destekti.

Ültimatom somut olarak nasıl devam edecek?

100 günlük ültimatom 1 Mayıs 2022’de sona eriyor. Çalışanlar o zamana kadar toplu sözleşme yapılmasını bekliyorlar. Bir sonraki adım olarak, Mart ortasına kadar bir imza girişimiyle siyasi liderlere kliniklerde azınlık olmadıklarını, çalışanların çoğunluğunun taleplerin arkasında olduğunu gösterecekler. Ve bu, ültimatom başarısız olursa, çoğunluğun talepler için tüm sendikal mücadele araçlarını kullanmaya istekli olduğunun da göstergesi olacak.

İşçilerin mücadelesini nasıl destekleyebiliriz? Dayanışma şu an ne durumda?

Taleplerimizle dayanışma büyük, her gün nasıl destek olunabileceğine dair başvurular geliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Kuzey Ren-Vestfalya’da üniversite hastanelerinin olduğu tüm şehirlerde dayanışma-destek ittifakları kurulacak. Burada söz konusu olanın sadece çalışanların mücadelesi değil, iyi sağlık hizmeti verilmesi olduğunu, yani tüm vatandaşları etkilediğini de göstermek istiyoruz. Ayrıca, NRW düzeyinde çok fazla destek bekliyoruz. Eyalet seçimleri öncesi, Düsseldorf’ta bizim de „NRW’de sağlıklı hastaneler- HERKES için!“ halk inisiyatifinin talepleriyle katılacağımız büyük bir eylem yapılacak. Somut destek vermek isteyenlerin, somut dayanışmanın nasıl olduğunu en iyi şekilde tartışabileceği yer şehirlerindeki Ver.di bürosudur.

Kampanya sayfaları: https://notruf-entlastungnrw.de

www.facebook.com/notrufnrw

Close