Written by 21:00 HABERLER

Temizlik hayat kurtarır!

IG BAU sendikası temizlik işkolu bölüm başkanı hizmet Zeynep Biçici ile bina temizliği alanında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dönemindeki gelişmeler üzerine görüştük. 

MAHİR ŞAHİN

Zeynep Bicici

Son zamanlarda diğer sendikaların toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çok sayıda sıfır tur yaşandı. Siz ise çalışanlar için ücretlerde önemli bir artış talep ediyorsunuz. Neden?

Bina temizliğinde çalışanlar, yaptıkları işlerle toplumsal yaşama önemli bir katkı sağlamakta ve tüm sektörlerde olduğu gibi örneğin hastane temizliğinde, okullarda, havalimanlarında, kamu binalarında ve sanayide bir bütün olarak toplumda tüm çalışanların sağlığını sağlamaktadır. Ayrıca, çalışanlar bu zorlu işi yaptıkları için saygı duyulmayı hak ediyor. Aileler için yaşam masraflarının karşılanabilir olması ve emekli maaşının bir yoksulluk tuzağına dönüşmemesi için ücretlerde de hak ettikleri değerin gösterilmesi zorunludur.

Bina temizliği sektöründe durum nasıl?

Sektörde işler ekonomik olarak iyi gidiyor, işverenler son yıllarda iyi kazanç elde etti. Birçok yeni sipariş, sözleşmeyle uzun süreliğine güvence altına alındı. Bu olumlu gelişme önümüzdeki yıllarda da sürecek.

Korona ve kısa çalışmanın bina temizleyicileri üzerinde ne gibi etkileri oldu?

Korona’nın etkileri, kadronun çok yetersiz olduğunu gösterdi. Çalışanlardan bazıları iki veya üç kez çalışmak zorunda kaldı çünkü birçok alanın özelliklerine uygun olarak dezenfekte edilmesi gerekiyordu. Kısa çalışma birçok kişiyi mali olarak çok sert vurdu çünkü saatlik ücretler çok düşük ve şirketler ek ödeme yapmayı reddetti. Birçoğu kısa çalışma nedeniyle sosyal yardıma başvurmak zorunda kaldı. Bu nedenle 1. ücret grubunda düşük ücretten vazgeçilmesini, saat ücretinin 12.00 Euro’ya çıkarılmasını talep ediyoruz.

Bu yıl toplu iş sözleşmesi sloganınız: „Temizlik hayat kurtarır“ şeklinde, neden?

Bina temizleyicileri olmasaydı, salgının bu şekilde üstesinden gelinemezdi. Bina temizleyicileri kendileri sağlık riski altında çalışmalarına rağmen farklı alanlardaki birçok insanın sağlığına katkıda bulundu. Temizlik hayat kurtardı.

Bina temizliği sistemin işlemesi açısından önemli mi?

Tabii ki, bina temizliği sadece hastaneleri ve perakendeyi düşündüğümüzde sistemin işlemesi açısından önemlidir. Temizlik olmadan temel tedarik çalışamaz.

Oldukça mücadele deneyiminiz var. Geçen yıl bir grev yapıldı, peki bu yılki toplu iş görüşmeleri süeci nasıl olacak?

Topluiş görüşmelerinde mücadele vazgeçilmezdir ve her zaman müzakere masasında anlaşmaya varılamaz.

Bina temizleyicileriyle nasıl dayanışmada bulunula bilinir?

IG BAU’yu bölgelerde destekleyerek, örneğin eylemlerin veya toplantıların hazırlanmasında ve uygulanmasında veya çeviri işlerinde destek olunabilir. En önemlisi bina temizleyicilerini IG BAU’ya katılmaya ve örgütlenmeye ikna etmektir. Taleplerimize ancak güçlü bir IG BAU ile erişebiliriz. Bu nedenle mücadele etmeye ve sendikada örgütlenmeye değer.


SENDİKANIN TALEPLERİ

IG BAU, 700.000 bina temizleyicisi için:

  • Ücret grubu 1’de (asgari ücret 1) 12 Euro saat ücreti, ücret grubu 6’da (asgari ücret 2) 15,30 Euro saat ücreti
  • 2-9 arasındaki ücret grupları için yüzde 6,5 ücret zammı, çırakların maaşlarına ayda 100 Euro artış,
  • Noel ikramiyesinin 80 saat ücretine çıkarılmasını talep ediyor.
Close