Written by 20:24 KADIN

Yoksulluk kadının yakasından düşmüyor

Belediyelerin kadın ve eşitlik görevlilerinden oluşan Federal Çalışma Grubu yaptığı açıklamada, genç kadınları gelecekte bekleyenin yoksulluk olduğu açıklamasını yaptı.

“Bende bir şey eksik.-Yoksulluk bütün kadınları etkiliyor sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldı ve politikacılara yönelik olarak bu durumun değişmesi için talepler ileri sürüldü.

Kadınlar yaşlandığı zaman gelirleri erkeklerin gelirine göre yüzde 60 daha az oluyor. Bir çok kadın emekliye ayrıldığında, geçinemeyeceği kadar az olan emekli maaşına destek olmak için mini işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Kampanya çerçevesinde, bunun gelecekte de çok değişmeyeceğine vurgu yapılıyor. Çünkü şu anda mini işlerde istihdam edilenlerin yüzde 84,8’ini kadınlar oluşturuyor.

İş pazarı ve meslek araştırması yapan IAB’nin güncel bir raporuna göre mini işler ve yarım günlük işler, kadını yaşlandığında yoksulluğa iten en büyük neden durumunda.

Kadınların yaşlandığında yoksul olmamaları için eşit işe eşit ücret, emeğin karşılığı olan ücretin ödenmesi, kadınlar için iyi meslek dalları talep ediliyor.

Günümüzde kadınlar geçmişe göre daha eğitimliler ve iyi bir meslekleri var. Ancak kadın ve erkek arasındaki ücret farkının yüzde 22’lerde olması, sadece eğitimin ve iyi bir iş sahibi olmanın kadınları yoksulluktan kurtarmadığını gösteriyor.

Çocuklarını tek başına büyüten bekar anneler, yaşlılık döenmindeki yoksulluktan en fazla etkilenen kesim oluyor. Bu kesimin yüzde 39’u şimdiden sosyal yardımla yaşamak zorunda kalıyor. Çocuğunu büyütürken bir desteğinin olmaması nedeniyle çocuğunu tek başına büyüten bekar anne, ya mini işte çalışıyor ya da çocuğu belli bir yaşa gelinceye kadar sosyal yardım almak zorunda kalıyor.

Belediye Kadın ve Eşitlik görevlileri, mevcut durumun kadının lehine değişmesi için ev işlerinin, çocuk bakımının, çalışma hayatının kadın ve erkek arasında eşit, adil paylaştırılması gerektiğine vurgu yapıyor. Politikacılardan ise ücretlerdeki adaletsizliği ortaya çıkaran yasalar talep ediliyor. (YH)

Close