Written by 19:00 HABERLER

‚Çokların Berlin açıklaması‘

Değişik kültür kurumları ve sanatçılar “Çokların Berlin Açıklaması” adında bir manifesto yayımlayarak sanat özgürlüğünün kısıtlanmak istenmesi ve tekçi milliyetçi bir otorite ile demokratik yaşamın tahrip edilmesine karşı çıktılar.

Sanat dünyanın değişimine olanak sunar!” başlıklı açıklamanın imzacıları arasında Alman Kültür Konseyi, Maxim Gorki Tiyatrosu, değişik müzeler, kültür dernekleri, filarmoni ve bale kurumlarının da yer aldığı 140 kuruluş yer alıyor. 9 Kasım’da başlayan kampanya Düsseldorf, Hamburg, Dresden ve Berlin’de düzenlenen basın konferanslarıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Açıklamada ırkçılığa karşı çıkılarak, dayanışmacı ortak bir yaşam için çaba harcanacağı belirtildi. Kampanya sağ popülist ve milliyetçi akımlara karşı açık bir mesaj vermeyi hedefliyor. Sanat ve kültür alanında aktif olan sanatçılar, seyirciler ve ziyaretçiler ile diyalog içinde toplumsal sorumluluklarına uygun rol oynamak arzusunda olduklarını belirtiyorlar.

Bu sorumluluk değişik etnik ve dini gruptan insanların demokratik ve barışçıl bir toplumda yaşamasını sağlamak ve açık, demokratik bir toplumsal gelişme için kültür yapmak olarak ifade ediliyor. Kampanyanın sloganı ise “Ayrıcalıklar yerine dayanışma! Söz konusu hepimiziz. Sanat özgür kalacaktır!”.

Bir yıl sürecek toplantı, eylem, panel vb. etkinliklerle dolu kampanyada Mayıs 2019’da sanat ve kültür dünyasının diğer demokratik kurum ve örgütlerle kaynaşmasını sağlayacak ülke çapında eylemler düzenlenecek. (YH)

Close