Written by 23:00 HABERLER

30 bin postacı uyardı

DP AG’de devam eden TİS görüşmelerinin ikinci turunda da bir sonuç alınamadı. DP AG şefleri, “Ver.di’nin talebini karşılayacak paramız yok” derken, Ver.di on binlerce postacıyı uyarı grevine çağırdı. Uyarı grevlerinin ilk üç gününde Almanya genelinde 30 bin emekçi iş bıraktı. Ver.di üçüncü tur görüşmeler öncesinde uyarı grevi hazırlıklarını sürdürüyor – şimdi asıl gerekli olan süresiz grev oylamasına gidilmesidir!

Alman posta işletmeleri Deutsche Post AG’de (DP AG) devam eden ücret toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ikinci turundan bir sonuç alınamadı. 18/19 Ocak günlerinde yapılan görüşmelerde DP AG şeflerinin masa başında çözüm aramadıkları da ortaya çıktı.

Sendikanın ileri sürdüğü yüzde 15’lik ücret talebini “gerçeklikten uzak” olarak eleştiren patronlar, “TİS görüşmelerinde branşın özgünlüklerini gözeten bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Fakat sendikanın ileri sürdüğü talep bunun çok ötesinde” görüşünü savundular.

REEL ÜCRET KAYBININ BİLE GÖZETMİYORLAR!

DP AG yönetiminin tutumunu eleştiren Ver.di başkan yardımcısı ve baş müzakereci Andrea Kocsis, “İşverenler, reel ücretlerdeki kaybı ve enflasyonu telafi etmeye hazır olmadıklarını çok net bir şekilde ortaya koydular. Talebimizi finanse edilemeyeceğini söylüyorlar. Bu görüş bizim için kabul edilebilir değil” dedi.

“Anlaşıldığı kadar gerçekler işverenler için önemli değil” diyen Kocsis, “Toplu sözleşme taleplerimiz vazgeçilmez olduğu gibi prensipte adil ve uygulanabilir taleplerdir” dedi.

PROVOKASYONA VERİLEBİLECEK YANIT BU!

Deutsche Post AG’de çalışan Ver.di üyelerinin çoğunluğunun düşük gelirli olduğunu ve reel ücret kayıplarıyla başa çıkamadıklarını sözlerine ekleyen Kocsis. “Milyarlarca kâr eden bir tekelin reel ücret kayıplarını telafi etmeyi reddetmesi açık bir provokasyondur – başka bir şey değil” dedi.

Mektup ve koli dağıtım merkezlerindeki işçilerin bu provokasyona net bir cevap vermeye hazır olduğunu söyleyen Kocsis, “Ülke çapındaki tüm posta ve koli merkezlerinde çalışan üyelerimizi uyarı grevine çağırıyoruz” dedi.

Sendikanın uyarı grevi çağrısına ilk üç günde toplam 30 bin civarında işçi işi durdurarak iştirak etti. Mektup ve koli dağıtım merkezlerinin yanı sıra tüm eyaletlerde paket ve mektup dağıtımı yapanların bir bölümünü de uyarı grevine çağrıldı. Uyarı grevlerine katılımı başarı olarak değerlendiren Kocsis, “Uyarı grevleri, üyelerimizin işverenlere verdiği açık bir sinyaldir. Ya bunu anlayıp masa başında çözüm arayışına girerler ya da süresiz greve doğru yola girilecektir. Üyelerimiz yüzde 15 talebinin arkasında duruyorlar” dedi.

YÜZDE 15 – ZARURİ BİR TALEPTİR!

Ver.di sendikasının DP AG’de çalışan 160 bin emekçi için yüzde 15 ücret talebini ileri sürmesi kamuoyunda büyük yankı yaratmıştı. Almanya’da kamuoyunun bu denli yüksek taleplere alışık olmadığı doğru. Bugüne kadar sendika bürokrasisi genelde yüksek ücret taleplerini değişik gerekçeler ileri sürüp reddediyordu.

Geride bıraktığımız son iki yılda enflasyonun katlanarak yüzde 11’e kadar çıkması işçilerin reel ücretlerinin erimesine yol açtı. Zaten Deutsche Post’ta çalışanların ezici çoğunluğu en düşük ücret gruplarında çalışıyorlar. 160 bin toplam çalışanın 140 bini 1.-3. Ücret gruplarına mensuplar. Yani aylık ücretler brüt 2.100-3.000 Euro arasında seyrediyor. Bu ise işçilerin eline -en iyi ihtimalde- net olarak 1.400-2.000 Euro geçtiği anlamına geliyor. Dolayısıyla 12 aylık bir süre için yüzde 15 talebi aşırı olmadığı bir yana gerçekte zaruri bir taleptir.

SÜRESİZ GREV OYLAMASINA GİDİLMELİ!

Diğer yanda ise son üç yıl içinde (2020-2022) 16 milyar eurodan fazla net kâr eden Deutsche Post gibi bir tekelin işçilerin ücret talebini “gerçeklikten uzak” olarak değerlendirmesi işçilerle alay etme anlamına geliyor. Bu nedenle 8/9 Şubat günlerinde yapılacak üçüncü tur görüşmelerinin hazırlıklarına paralel olarak süresiz grev hazırlıkları yapılmalı.

Bir süre öncesine kadar TİS görüşmeleri Ver.di bürokrasisi tarafından “al gülüm ver gülüm” havasında sürdürülüyordu. DP AG patronlarının verdikleri sözde “iş güvencesi” karşılığında işçiler yıllarca reel ücret kayıplarına maruz kaldılar. Fakat artık işçilerin de dayanacak hali kalmadı ve bu nedenle yüzde 15 ücret zammı için süresiz grev dahil her türlü eyleme hazır olduklarını ortaya koyuyorlar.

Süresiz grev oylaması yapılması, işçilerin greve hazırlanması kendiliğinden olmayacağı gibi sendika bürokrasisinin çok tercih ettiği bir durum olmadığı biliniyor. Bu nedenle reel ücretlerin artmasını isteyen bütün işçiler, sendika temsilcileri (VL) ve işyeri temsilcileri (BR) sendika üzerindeki baskıyı artırmalı – 12 aylık bir süre için yüzde 15 ücret zammı ancak bu yoldan elde edilebilir, bugün bunun başka bir yolu yok! (YH)

Close