Written by 17:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

5. Grev Konferansı bu kez Bochum’da yapılıyor

Mahir Şahin*

Rosa Luxemburg Vakfı her yıl düzenlediği grev konferansının 5.’sini bu kez 12-14 Mayıs hafta sonunda Bochum Üniversitesi’nde düzenleyecek. Etkinlikte profesyonel ve aynı zamanda birçok gönüllü aktif sendikacının çeşitli konularda kendi pratiklerinden hazırladığı raporların sunulacağı bir program olacak. Tartışmalar yapılacak ve çalışma gruplarına katılma fırsatı sunulacak. Organizatörler şimdiden yaklaşık 1500 kişinin başvurduğundan söz ediyor. Kayıt yaptırmak için www.rosalux.de/streikkonferenz ,nternet sitesine başvuru yapılabiliyor.

Konferans çağrısında özetle şu bilgilere yer veriliyor:
Sınıf çelişkilerinin, fiyat artışlarının ve toplu sözleşme anlaşmazlıklarının derinleştiği bu dönemde, aktif sendikacıların ve mücadeleci işçilerin grev konferansında yer alması çok önemli. Çünkü bu dönem daha fazla ağ kurmak ve sendikal mücadelelerde birbirimize daha fazla dayanışma ve destek göstermemiz gereken bir zamandır. Ve her şeyden önemlisi, işverenlerin ve işveren birliklerinin stratejilerine karşı daha iyi mücadele edebilmek için başarılı sendikal mücadelelerden dersler çıkarmalıyız. Çünkü açık olan bir şey var: Saldırıya geçmek için sendikalarımızı güçlendirecek gücü kazanmamız gerekiyor. Bu da tartışmalar ve yeni fikirler gerektiriyor. Fiyat artışlarının, enflasyonun ve gerçek ücret kayıplarının yaşandığı bu dönemde buna acilen ihtiyaç var. Ayrıca daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için ortak bir strateji ve taktiklere ihtiyacımız var. O halde konferansa katılma başvurusunda bulunun ve tartışmalara katılın.

*Mahir Şahin IG BAU’da sendika sekreteridir.

Close