Written by 11:42 HABERLER

DGB kadınlara yönelik taleplerini açıkladı

SEMRA ÇELİK

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Kadın Komisyonu 26 Eylül 2021’de yapılacak federal seçimler dolayısıyla kadınlara ilişkin taleplerini bir broşürle kamuoyuna yansıttı.

Korona pandemisinin toplumsal yapı içinde kadın ve erkekler arasındaki farkları, kadınlara yönelik ayrımcılığı belirgin şekilde ortaya koyduğu belirtilen broşürde, bunun maaş, emekli maaşı, bakım işlerinin paylaşımı konularındaki farklılığa odaklandığı belirtildi. Bunun sonucu olarak da kadınların iş yaşamına katılımda dezavantajlı olması ve geçimlerini sağlayacak mali kaynaklardan yoksunluğuyla ve özellikle yaşlılıkta yoksullukla görünür hale geldiğine dikkat çekildi.

„Geleceğin federal hükümeti toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine odaklanmalı“ denilen broşürde kadınlara ilişkin talepler şöyle belirlendi:

KADINLARIN İHTİYACINA GÖRE İŞ PLANLAMASI

Kadınların çalışma süreleri ve günlük çalışma saatleri ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Bu konuda yasal düzenlemelerle işyeri temsilciliklerine değişiklik yapabilme, ihtiyaca göre plan hazırlama olanağı sağlanmalıdır. Haftalık çalışma süresini düşüren kadınlara bu dönem geçtikten sonra çalışma süresini eski duruma getirme hakkı tanınmalı, işin azlığı, işyerinin ihtiyacının kalmadığı gibi mazeretler geçersiz kılınmalıdır.

ANAOKULU VE KREŞLER YAYGINLAŞTIRILMALI

Çocuk bakım kurumları, kreşler, anaokulları ve okul öncesi eğitim kurumları kadınların ihtiyacına göre yaygınlaştırılıp pedagojik açıdan güçlendirilmelidir. Bu konuda federal ve eyalet bütçeleri daha fazla para ayırmalı, eğitimci açığı kapatılmalı ve anaokul ve kreşlerin donanımı çocukların eğitimi dikkate alınarak modernleştirilmelidir. Tam gün okul ve okul öncesi kurumların kapasitesi artırılmalı, kadın istihdamı dikkate alınarak güçlendirilmelidir. Çocuk bakım süresi bitmeden önce özellikle çalışan kadınların çocuklarına anaokulu, kreş yeri sunulmalıdır.

EBEVEYN PARASI GELİŞTİRİLMELİ

Ailelere verilen ebeveyn parası, bakım işlerinin baba tarafından da üstlenilmesini sağlayacak şekilde reforme edilmeli. Babalık izni maddi kayıp hesabı yapılmadan teşvik edilmelidir. Ebeveyn parasının izne ayrılan kişinin gelirinden bağımsız hale getirilmesi, sosyal yardım almak zorunda olanları da eşit şekilde kapsaması sağlanmalıdır.

BAKIM İŞLERİNDE PAYLAŞIM TEŞVİK EDİLMELİ

Cinsiyetlerinden bağımsız olarak bir yakınına bakmak isteyenlere bakım parası verilmeli ve çalışma süresini kısaltması mümkün kılınmalıdır. Bu yolla bakım işlerinin ağırlıklı olarak kadınların üzerinde kalması engellenmeli, bakım işleri iş ve bakımı birarada götürmeyi mümkün kılacak mali destek ve iş süresi planlama imkanına sahip olmalıdır.

DİJİTAL ÇALIŞMA ALANINDA EŞİTLİK

Dijital çalışma ve mesleki gelişim kadınlar dikkate alınarak biçimlendirilmeli, erkeklerin egemen olduğu mesleklerde kadınların eşit haklarla yer alabilmesi için mesleki gelişim olanakları yaratılmalı ve kadınlar değişik yöntemlerle teşvik edilmelidir.

KADIN ERKEK GELİR FARKI KABUL EDİLEMEZ

Şimdilerde ortalama yüzde 23 civarında olan kadın-erkek gelir farkı, kadınların yoğun olarak çalıştığı mesleklerde ücretlerin yükseltilmesiyle, kadınların çalışma sürelerini belirlemelerini sağlayarak, çalışma planları ihtiyaçlarına göre yapılarak azaltılmalıdır. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı ve işyeri/personel temsilciliklerine bu bağlamda işyeri sözleşmesi yapma,plan hazırlama olanağı sunulmalıdır.

MİNİ İŞLER ve VERGİLERDE DÜZENLEME

Çalışılan ilk saatten itibaren sigortalı olma, düşük gelirlilere vergi muafiyetleri ve kolaylıkları getirme esas alınmalıdır. Kadınları çalışmamaya, erkekleri ise çalışmaya teşvik eden evliliğe bağlı vergi düzenlemelerinden vazgeçilmeli, vergi sınıfları kadınların çalışmasını teşvik edecek hale getirilmelidir.

KLİŞELERE UYGUN MESLEK EĞİTİMİNE SON

Genç kadınlara her alanda meslek eğitimi yapma olanağı tanınmalı, bu yasal düzenlemelerin yanında kamuoyundaki aydınlatma çalışmalarıyla desteklenmelidir. Sözde kadın mesleklerinin saat ücretleri ve maaşlar artırılmalı, toplumsal önemleri öne çıkarılmalı ve bu işlerde erkek istihdamı teşvik edilmelidir.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE YASASI GÜÇLENDİRİLMELİ
İşyerlerinde kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık, taciz, aşağılamanın ortadan kaldırılması için işlevi olan eşitlik bürolarının kurulması, işyeri/personel temsilciliklerinin yetkilerinin artırılması, kadınların hukuki itirazlarının kolaylaştırılması sağlanmalıdır.

DGB’nin talepleri arasında kadınların emeklilikte dezavantajlı olmalarının genç yaşlarda istihdamlarının teşviki, tipik kadın mesleklerinin değerinin yükseltilmesi, bakım işlerinin eşit paylaşımı veya bu işlerin ücretler artıırlarak cazip hale gelmesiyle önlenmesi, çocuk bakımı yıllarının emeklilik hesabında daha yüksek puanlandırılmasıyla ortadan kaldırılması da yer alıyor. Bunun dışında genel talepler olan toplumsal olarak kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın sığınma evlerinin kapasitelerinin artırılması, kadınların yönetim mekanizmalarında ve politikada daha güçlü/yarı yarıya katılımının sağlanması da talep ediliyor.

Alman Sendikalar Birliği, taleplerini duyurmak için 16 Eylül’de saat 19.00’dan itibaren DGB Başkanvekili Elke Hannack ve parti temsilcilerinin katılmıyla bir panel düzenleyecek. Hem broşür hem de panelle ilgili ayrıntılı bilgiyi Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund (dgb.de) adresinden elde edebilirsiniz.

ALMAN KADIN KONSEYİ’NDEN EŞİTLİK KONTROLÜ

Alman Kadın Konseyi (DF), federal seçimlere katılan partilerin kadın politikalarıyla ilgili programlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyduğu bir kontrol listesi hazırladı. Konsey herkesi listeye bakarak, eşitlik için oy vermeye çağırdı.

AfD dışında parlamentoda yer alan partilerin kadınlara yönelik programlarının ayrıntılarıyla yer aldığı listede hangi partilerin eşitlik için çaba harcadıkları sergileniyor.

Korona krizinin kadın erkek eşitsizliğini her alanda daha açık gösterdiği belirtilen sunum yazısında, sistem açısından hayati alanlarda çalışan ya da ücretsiz bakım işlerini yapan kadınların haklarının gündemin en ön sıralarında yer aldığı belirtiliyor.

DF, şu anda, federal mecliste kadınların yüzde 31’in biraz altında temsil edildiğini ve bu konuda bir artış olmayacağının görüldüğünü belirtiyor. Bunun kadınların hala alınan kararlara tam katılmadığı anlamına geldiğine dikkat çekilerek, bir devletin ancak kadın erkek eşitliği temelinde demokratikleşeceği ifade ediliyor.

Kadın konseyi, parti temsilcilerinin katıldığı online yayınlar da yapacak. „Mutfak Sohbetleri“ adı verilen programlarda parti temsilcilerine sorular sorulabilecek, eleştirler getirilebilecek ve tabandan talepler belirlenecek. (YH)

Close