Written by 19:56 ÇALIŞMA YAŞAMI

DGB kongrenin gösterdikleri

Erdoğan Kaya*

Alman Sendikalar Birliği (DGB) 13 ve 17 Mayıs tarihlerinde Berlin’de 21. Kongresini topladı. Kongre’ye davetli delegelerin 399’u katıldı.

Kongre’de çalışma yaşamı, demokrasi, sosyal politika konularında üyeler ve sendikanın değişik birimleri tarafından verilen 80 önerge üzerine tartışmalar yaşandı. En ilginç tartışmalardan birisi, asgari ücretin ne kadar olması üzerine yapılan tartışmaydı. DGB Hessen-Thüringen bölge örgütü asgari ücretin 13,50€ olması gerektiği üzerine verdiği önerge 13,50 Euro yerine –yaşanabilecek ücret- gibi muğlak formülasyonla kabul edildi. Sadece asgari ücret değil, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi çok temel sorunlarda bile somut talepler konusunda sıkıntılar devam ediyor.

Gelişen ırkçılık konusu kongre de en çok tartışılan konular arasındaydı. Sendika üyelerinin yüzde 15’inin AfD’yi seçmiş olması, ırkçılığa karşı daha tutarlı bir çalışma yapılması gerektiğinin altı birçok delege tarafında çizildi.

Kongre’nin üçüncü günü parti temsilcileriyle tartışma yapıldı. AfD’nin dışında kongreye davet edilen diğer bütün partilerinin temsilcileri tartışmaya katıldılar. Dijitalizasyon ve çalışma yaşamına etkileri üzerinde en çok tartışılan konu oldu.

Bunun dışında DGB cephesinde değişen fazla bir şey yok. DGB Başkanı Hoffmann büyük koalisyona desteğinden dolayı biraz hırpalanmış olsa da, çalışanların sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda doğru dürüst bir planın olmadığı bir kez daha görüldü. Bu durum kendisini üye sayısında da net gösteriyor. DGB’ye üye sekiz sendikanın toplam 6 Milyona yakın üyesi var. İki milyon üye çalışma yaşamının dışındaki üyelerden oluşuyor. DGB sendikalarına üye toplam 4 milyon çalışan var. Almanya’da bütün çalışanların sayısının 40 milyondan fazla olduğu düşünüldüğünde bile örgütlenme oranın yüzde 10 bile olmadığı görülüyor. Sadece yeni üye sorunu yaşanmıyor. Aynı zamanda yaşlanan bir sendikacılar kuşağı da büyük bir sorun. Bütün delegelerin yaş ortalamasının 51 olduğu düşünüldüğünde, sorunun aciliyeti iyi anlaşılıyor. Son yıllarda özellikle IG Metall’in bu alanda olumlu atakları olsa da gençleşme, yeni üye kazanma konusundaki olumsuz süreç devam ediyor.

Bunun en önemli nedenlerinden birisinin güven meselesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Konuşulanlarla yapılanlar arasındaki uçurum, sendikalara olan güven kaybının en önemli nedenlerin birisi. Bunun değişebilmesi mücadeleci kesimlerin sendikal hareket içinde daha etkili olabilmesine bağlı. Somut talepler etrafında daha etkili mücadele, üyelerin sendikal harekete aktif katılımını sağlama, yeni ve etkili çalışma sistemleri geliştirme konusunda atılacak adımlar, sendikal hareketin ilerlemesini ve gelişmesini sağlayacaktır.

* Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, Federal Göçmenler Komisyonu Başkanı. Kaya , DGB Kongresine delege olarak katıldı.

Close