DB ile demiryolu sendikası EVG, toplu pazarlık sözleşmesinin kilit noktaları üzerinde anlaştı. Yaklaşık bir yıl ücretlerin dondurulmasına ve ardından enflasyon zammına fit olan EVG, GDL’in alacağı tutumu bekliyor.

Alman Demiryolları (DB) ve EVG (Demiryolu ve Ulaşım Sendikası) arasında üç hafta süren müzakerelerin ardından, “Korona Toplu Sözleşmesi”nin kilit noktaları üzerinde anlaşma sağlandı.

EVG’nin 4 Eylül Cuma günü yaptığı açıklamada, yürürlükte olan sözleşmenin 2021 Şubat ayına kadar geçerli olacağı belirtilirken, “2022’den itibaren enflasyon oranında ücret artışı ödenecek” denildi. Bu ise bir yıl boyunca ücretlerin dondurulacağı anlamına geliyor.

Sözleşme Şubat 2023 yılına kadar geçerli olacak.

“YATIRIM YAPILMALI”

Özel şirket hukuku üzerinden işletilmesine karşın devlete ait olan DB tekelinde, sözleşme devam ettiği süre operasyonel işten (“Betriebsbedingte Kündigungen”) çıkarmalar olmayacağı konusunda da taraflar anlaştı. Ek olarak DB, işe alımları büyük ölçekte sürdürmeyi ve böylelikle yaşlı personelini gençleştirmeyi planlıyor.

2023 yılından sonra da “ılımlı ücret politikası” sürdüreceği konusunda DB’ya taahhüt veren EVG sendikası, her şeyden önce milyarlarca Euro kapsamında olan ve hükümet tarafından vaat edilen yardımın hemen şirkete aktarılmasını talep ediyor. Geçen sene EVG’nin başkanlığına seçilen Torsten Westphal, “Demiryollarına düzenli yatırım yapılmalı. Bizim katkılarımız bu yatırımlara bağlı olacak dedi.

İTTİFAKTA KAYBEDEN İŞÇİLER OLUYOR

Mayıs sonunda Federal Hükümet, DB, EVG, KBR (Tekel İşyeri Temsilciliği) arasında, “Demiryolumuz için İttifak” (“Bündnis für unsere Bahn”) imzalanmıştı. “Korona döneminde demiryollarının tüm ülke için önemi ortaya çıktı. Bu gerçekten hareketle demiryolları ve ağının geliştirilmesi için taraflar dayanışmacı bir tarzda katkılarını sunacaklar” denilen sözleşme metnine göre ittifakın içinde yer alanlar tekelin ekonomik olarak ilerlemesi, rekabet gücünü koruyup-geliştirmesi için birlikte hareket edecekler.

EVG, ittifakın işyerlerini güvenceye alacağını ileri sürerek katılım gerekçesini ortaya koymaya çalışırken hükümet ve DB ise, “şirketin geleceği için bütün taraflar ellerinden geleni yapacaklar” diyor. İttifakın yaptığı ilk iş sözleşme metni hazırlamak oldu. Ve sözleşmeden de görüleceği gibi ittifakta kaybeden taraf işçiler olacak.

GDL, TUTUMUNU BELİRLEYECEK

Alman Makinistler Sendikası GDL, söz konusu ittifaka katılmadı. Kulağa hoş gelen ‘Demiryolumuz için İttifak’ adını taşıyan strateji belgesinin uygun olmadığı görüşündedir. Metinde demiryollarının sistem için önemli olduğu söyleniyor ama asıl olarak DB’nin küresel alanda girişimleri kastediliyor. DB bu konumuyla sistem için önemli değildir. Almanya’da insanları ve malları taşımak için doğrudan hizmet veren personel ve demiryolu ağı sistemik bir öneme sahiptir” denildi.

“Metinde DB’nin uluslararası alanda yatırım maceraları için birçok açık kapı bırakılmış. Geçtiğimiz yıllarda ülke dışında yapılan yatırımlar nedeniyle milyarlık kayıplar yaşandığını unutmadık” denilen GDL açıklamasında birliğe katılmayacakları belirtildi.

İttifaka katılmayan GDL, bu ittifak anlaşmasına bağlı olan TİS sürecine de katılmadı. GDL’in önümüzdeki haftalarda TİS konusunda alacağı tutum, EVG tarafından imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girip girmeyeceğini de belirleyecek. (YH)