Yaklaşık 18 milyon insanın yaşadığı nüfusu itibariyle Almanya’nın en büyük eyaleti olan NRW’de yerel seçimler gerçekleşiyor. Göçmen Kadınlar Birliği’ne bağlı Köln, Düsseldorf, Bochum, Essen ve Bielefeld dernek ve grupları kentsel gelişim, çevre, konut, sağlık, eğitim alanlarının yanısıra ayrımcılık, cinsiyetçilik ve ırkçılığa karşı eşitlik için insanı, doğayı merkeze alan kentsel politikalarla ilgili taleplerini açıkladı. Her dört kişiden birinin göçmen kökenli olduğu NRW’de, her şeyden önce seçme ve seçilme hakkı ve vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması da istendi.

Kentsel gelişimin, farklı yaş ve kökenlerden herkesin ihtiyaçlarını planlayan, dikkate alan politikalarla mümkün olduğuna değinilen talepler kataloğunda, şehir planlamalarının işçi ve emekçilerin, kadınların, LGBTQ+ bireylerin, yaşlıların, engellilerin, evsizlerin, çocukların, gençlerin ve göçmenlerin ihtiyaçlarını gözeterek eşit ve katılımcı politikalarla değişim ve gelişim süreçlerine dahil edilerek yapılması gerektiği vurgulandı.

Irkçılığa, cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa hayır

Almanya’da yaşanan bir çok gelişme ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin hem federal hem de eyaletler bazında kararlı bir şekilde sürdürülmesinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. GKB NRW bölge dernek ve grupları taleplerinde bu konuya da yer vererek şöyle diyor: „Eyaletimizde kurumsal ırkçılıkla daha kararlı mücadele edilmesini istiyor, ’neonazilere parlamentoda‘ yer yok diyoruz. Yerel siyasette daha fazla kadının görev alması için Brandenburg modelinin uygulamaya geçirilmesini istiyoruz. Gündelik yaşamdan, medyaya, reklam panolarına, eğitimden kültürel yaşama, kamu kurumlarına dek kamusal alanın bütün alanlarında cinsiyetçilik, ayrımcılık ve ırkçılığa hayır diyoruz.“

Eğitimde şans eşitliği

Yeni eğitim döneminin sorunlarla başladığı, pandeminin sınıfsal farklılıklar nedeniyle öğrencilerin eğitim olanaklarına eşit şekillerde ulaşamadıklarını somut olarak bir kez daha gösterdiğine değinilen açıklamada şans eşitliği talep edilerek eğitim alanındaki sorunların ertelenmeden ele alınması istendi.

Açıklamada önemli bir başlığı da çalışma yaşamıyla ilgili talepler oluşturdu. Bu çerçevede herkes için iş ve iyi ücret başta olmak üzere çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işsiz kadınlar için daha fazla destek, vasıflandırma olanakları, eşit işe eşit ücret ve kazanılan ilk Euro’dan itibaren sigorta ödenmesi gerektiği dile getirildi.

Ödenebilir konutlardan, sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak kar amacı gütmeden yeniden ele alınmasına, sağlığa daha fazla bütçe ayrılmasından, sokakların aydınlatılmasına, çevre için toplu taşıma ücretlerinin düşürülmesinden bariyersiz ulaşıma yeşil alanlardan ücretsiz spor ve kültürel aktivitelere dek bir çok konunun ele alındığı taleplerin tamamına www.migrantinnen.net adresinden ulaşılabilir.


Şiddete karşı mücadele ile ilgili taleplerden…

Kadına yönelik şiddet, ülke çapında sorun olmaya devam ediyor. Yasal koruyucu önlemler pratikte ne yazıkki karşılık bulmuyor. Kadın sığınma evleri yetersiz. Engelli kadınlar, göçmenler ve sığınmacılar için zaten kısıtlı olan olanaklara erişimde sıkıntılar devam ediyor. 18 milyon insanın yaşadığı NRW’de kadın sığınma evlerinin kapasitesi 2019 rakamlarına göre 609 adet. Sığınma evlerinin kapasiteleri ve bütçeleri derhal artırılmalıdır. Biz İstanbul Sözleşmesi’nin istinasız uygulanmasını, şiddete uğrayan kadınlara koruma, yardım ve olanaklar sağlanmasını, göçmen ve sığınmacı kadınlar için sözleşmenin oturum hakkına bakılmaksızın geçerli olmasını istiyoruz.