Written by 14:30 ÇALIŞMA YAŞAMI

Metalciler kongreye gidiyor

Almanya’nın en büyük işkolu sendikası IG Metall 25. Genel Kongresini Frankfurt’ta topluyor. Kongre bu kez savaş ve barış tartışmalarının gölgesinde yapılacak. Bu konu genel merkezin önergelerinin yanı sıra değişik bölgelerde kararlaştırılan çok sayıda önergede de ele alınıyor.

IG Metall sendikası (kutuya bkz.) 22-26 Ekim 23 arası 25. Olağan Genel Kongresini topluyor. Almanya genelinde 150 şubede seçilen 421 delege sunulan raporları değerlendirip sendikanın Yönetim ve Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu (“Beirat”), Kontrol Komisyonu (“Kontrollausschuss”) ve Revizyon Komisyonu’nu (“Revision”) gibi yetkili organlarını da seçecek.

Delegeler ayrıca sendikanın önümüzdeki dört yıl içinde izleyeceği çizgiyi, kongreye sunulan 500’den fazla önergeyi değerlendirerek belirleyecek.

TEMEL” ve “ANA” ÖNERGELER

Genel kurula 494 siyasi-sosyal önergenin yanı sıra 39 tüzük önergesi sunulmuş bulunuyor. Kongre açılışından sonra tüzükle ilgili önergelerin hemen gündeme alınması gerekiyor. Alınacak kararlara göre kongrenin gidişatı belirleniyor. Yetkili organların sayılarıyla ilgili bir dizi önerge de bulunuyor; alınacak kararlara göre adaylar yeniden gözden geçirilecek.

Sendikanın bu genel kurulunda önergelerin sıralaması farklı düzenlenmiş. Geçmişte önergeler siyasi ve örgütsel alanlara yönelik ayrılırken bu kez başka bir yol izlenmiş. Tüzük önergelerinin yanı sıra “Temel Önerge” (“Grundsatzantrag”), “Ana Önerge” (“Leitantrag”) ve “Gençlik Önergeleri” olarak ayrılan gruplarda her türlü alana ilişkin konulara rastlamak mümkün.

Sendika yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Temel önerge”, IG Metall’in sendikal çalışmalarını şekillendirdiği genel toplumsal, işletme, toplu pazarlık ve örgütsel politikalarının koşullarını tanımlamaktadır. Politik zorlukları tanımlar, eylem ihtiyacını ve hedefleri açıklar ve böylece bir sonraki sendika kongresine kadar IG Metall’in çalışmaları için “kılavuz görevi” görür. “Ana önergeler” ise belirli konuların stratejik olarak uygulanmasına odaklanır. Somut hedefleri tanımlar ve işletme temelinde, şirket ve Grup TİS politikasında ve sosyal politikada öncelikli olarak ele alınması gereken iş görevlerini formüle eder.

Daha önce IG Metall Yönetim Kurulu, genel kongreye sadece “Ana Önerge” (“Leitantrag”) vermekle yetinirken bu kez “Temel Önerge” (“Grundsatzantrag”) de veriyor. Fakat Önerge Değerlendirme Komisyonu, önergelerin sıralamasını düzenlerken önerge hakkı olan herkese “Temel Önerge” hakkı da tanımış.

TARTIŞMALAR NEREDE YOĞUNLAŞACAK?

Tüzükle ilgili önergelerin önemli bir bölümünde, önceden anlaşma sağlanamazsa ciddi tartışmaların yaşanması bekleniyor. Yetkili organların sayısındaki her değişiklik bölge örgütlerinin (eyaletlerin) örgüt içindeki ağırlığını da belirliyor olması nedeniyle bu tartışmalar bazen çok sert geçebiliyor.

Buna karşın asıl tartışmalar sendikanın genel raporu, yönetim kurulunun aklanması gündemlerinde yaşanacak. Sendikanın genel raporu kapsamında son imzalanan sözleşmeler olacağı gibi IG Metall’in de iştirak ettiği “Uyumlu Eylem Planı” (“Konzertierte Aktion”) ve sonuçları, savaş ve barış politikalarında sendika yönetiminin aldığı tutum tartışılacak. Bu tartışmaların hangi yönde gideceğine bakarak önergelerle ilgili tartışmaların nasıl süreceğini de görmek mümkün olacak.

Diğer yandan politik önergelerin tartışılmasına geçilmeden önce yapılacak olan seçimlerden sonra genel başkanın yapacağı konuşmanın ardından yapılacak tartışma da önemli. Bu tartışmada genel başkanın örgüte ne kadar hakim olduğu da ortaya çıkıyor.

Tabi IG Metall gibi bir örgütlenmede hiçbir şey tesadüfe bırakılmıyor. Son aylarda eyaletlerde yapılan “delege ön görüşmelerinde” başta tartışmalı olan tüzük maddeleri üzerine görüşmeler yapılıp, “ön oylamalar” yapıldı ve buna bağlı olarak sunulan önergelere ilişkin “değişiklik önergeleri” hazırlandı.

Sendika merkezinin hiçbir şeyi tesadüfe bırakmama çabasına rağmen tartışmalar “normal” seyretse de oylamalarda sürprizler yaşanabilir. Nürnberg’de yapılan 2019 kongresinde görevdeki genel başkan Jörg Hofmann’a neredeyse hiçbir eleştiri yapılmamıştı. Karşı aday olmadan başkanlığa tekrar adaylığını koyan Hofmann umduğunun çok altında oy almıştı.

Savaş ve barış politikaları, silahlanma vb. konularda sunulan önergelerde sert tartışmalar bekleniyor. Özellikle savaş araçları üreten sanayiden gelen delegelerin yürütme kurulunun desteğiyle, tüm sendikayı hükümetin “dönüm noktası” (“Zeitenwende”) politikalarının arkasında “hazır ol” pozisyonuna çekmeye çalışacağı biliniyor. Fakat çok sayıda bölgeden sunulan savaş ve silahlanma karşıtı önergelerin sahipleri de bu girişimleri boşa çıkarmaya çalışacak.


IG METALL

IG Metall sendikasının tüzüğünün birinci maddesinde sendikanın örgütlenme alanı olarak şu üç farklı alan yer alıyor: a) metal endüstrisi, metal çıkarma, demir ve çelik endüstrisi, metal el zanaatları ve bağlı endüstriler, el zanaatları ve hizmet endüstrileri; b) tekstil ve giyim endüstrisi ve bağlı endüstriler ve işletmeler; c) ağaç işleri, ağaç işleme ve plastik işleme.

Daha önce bağımsız bir sendika olan Tekstil ve Giyim İşçileri Sendikası “GTB” 1998’de ve Ahşap ve Plastik İşçileri Sendikası “GHK” 2000 yılında örgütlerini feshederek IG Metall’e katıldılar.

Sendikanın 148 şube, 7 bölge örgütü (“Kuzey Ren-Vestfalya”, “Merkez” (Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Saarland), “Sahil” (Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Batı Pomeranya), “Aşağı Saksonya ve Saksonya-Anhalt”, “Berlin-Brandenburg-Saksonya”, “Bavyera” ve “Baden-Württemberg” bulunmaktadır.

2,2 milyon üyeye sahip olan sendikanın yaklaşık 500 bin üyesi emekli. Sendikanın Almanya’nın değişik bölgelerinde biri gençlere yönelik olmak üzere toplam 7 eğitim merkezi ve bir vakfı (Otto-Brenner-Stiftung) bulunmakta. Yıllık 600 milyon euroya yakın aidat geliri olan sendikanın ayrıcı kira, eğitim merkezleri ve faiz gelirleri de var. Kamuoyuna açıklanan sadece aidat geliri oluyor.

Sendikanın yetkili organları

Danışma Kurulu (“Beirat”): İki kongre arasında sendikanın en büyük organıdır, kongrede seçilen üyelerinin yanı sıra bütün Yönetim Kurulu üyeleri de bu organın üyesidir. Yılda üç kez toplanır.

Kontrol Komisyonu (“Kontrollausschuss”): Kontrol Komisyonu yedi üyeden oluşmaktadır. Bunların sendika içinde başka görevi olmaması gereklidir. Komisyon, yönetim kurulunun sendikanın tüzüğüne uygun çalışmasını, Genel Kongre ve Danışma Kurulu kararlarını uygulamasını denetler.

Şube, Bölge ve Genel Merkez düzeyde seçilen Revizyon Komisyonları (“Revision”) sendikanın kasasını-harcamalarını denetler ve kongrelere rapor verir.

Close