Written by 15:13 KADIN

Pandemi kadın sağlığını olumsuz etkiledi

Ücretli çalışma yanında ev işleri, çocuk, hasta ve yaşlı bakımını da üstlenmek zorunda kalan kadınlar arasında sağlık sorunları arttı.

Almanya’da 2020 yazında kurulan Bakım İşlerinin Adil Paylaşımı Birliği, 28 Mayıs Kadın Sağlığı İçin Uluslararası Eylem Günü nedeniyle yaptığı açıklamada pandemi döneminde mesleki ve mali kötüleşmeler nedeniyle bitkinlik, tükenmişlik ve varoluşsal korkular oluştuğunu ve bunun en çok kadınları etkilediğini bildirdi. Bu durumun değiştirilmesi için çaba harcanması talep edildi. Açıklamada; „Korona krizi, ücretsiz bakım işinin, yalnızca pandemide doğal görülen bir toplumsal kaynak olmadığını ortaya koydu. Pandemiden önce de kadınlar ücretsiz bakım işlerinin çoğunu omuzladılar. Ancak pandemi cinsiyetler arasındaki bakım işlerinin dağılım farkını daha da görünür hale getirdi; bu durum birçok alanda daha da kötüleşti. Bu tür işler özellikle kadınlar için önemli ölçüde arttı ve sağlıklarını tehdit eder hale geldi“ dendi.

DÜZELTİLMESİ İÇİN DAHA FAZLA ÇABA

Birlik, politikacıları tüm yaşam boyunca kadınlar ve erkekler arasında istihdam ve bakım işinin daha adil bir şekilde dağıtılması için çaba harcamaya çağırdı. Ücretsiz bakım işleri ve kazançlı istihdam için teşviklerin güçlendirilmesini talep eden Birlik; „Korona’dan önceki statükoya dönüş siyasi önlemlerin amacı olamaz ve olmamalıdır. Aksine, ihtiyaç duyulan şey, cinsiyet eşitliği politikası açısından yeni bir dönemin başlatılmasıdır. Bu aynı zamanda ailelere de fayda sağlayacaktır.“ açıklamasını yaptı.

Birçok araştırma pandemi döneminde kadınların çocuk bakımı ve ev işlerini neredeyse tamamen kendi başlarına üstlendiği ailelerin oranınının arttığını gösterdi. Aynı zamanda, homeoffice veya kısa çalışma gibi önlemler, erkeklerin bakım işlerine daha fazla katılımına yol açtı.

Bu nedenle Birlik erkekleri ücretsiz bakım ve ev işlerini kalıcı olarak ve daha büyük ölçüde yapmaya sevk edecek önlemlere daha fazla dikkat gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Bu çerçevede vergi düzenlemeleri yapılması, toplumsal olarak bakım işlerinin kadınların doğal görevi olmadığı konusunda bilinç oluşturulması talep ediliyor.

ADET HİJYENİNE ERİŞİM SORUN

CARE Germany yardım kuruluşu da adetleri sırasında hijyenik bakımdan yoksun kalmak zorunda kalan kadın ve kız çocuklarının sayısının artmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Şu anda dünyada bu durumda en az 500 milyon kadın ve kız çocuğu var. Örneğin Etiyopya, Uganda, Nijer ve Kenya’da kadınların ve kız çocuklarının yüzde 70’e varan kısmı yeterli temiz su, hijyen ürünleri veya tıbbi bakım olmadan adet günlerini geçiriyor. Dünya çapında her dört kadından biri, adet hijyen ürünleri olmadan yaşamak zorunda. Almanya’da dayoksul kadınların adet hijyen ürünlerine erişmede zorluk çekiyor. Her ne kadar vergi oranı düşürülse de fiyatlar yüksek. CARE bu nedenle acilen adet hijyeninin tüm insani yardım planlarına dahil edilmesini, yeterli mali kaynağın sağlanmasını ve kadınların bu kararlara siyasi olarak katılabilmelerini talep ediyor. (YH)

Close