Written by 21:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Postacılar grev oylamasında

Ver.di sendikası toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren DP AG işçilerini süresiz grev için oylamaya çağırdı. 20 Şubat – 8 Mart arası devam edecek olan oylama ve sayım sonuçları 9 Mart günü kamuoyuna ilan edilecek. Postacılar uzun yıllar sonra ücret artışı için süresiz greve çıkma fırsatı yakaladılar. Postacıların greve evet demesi kamu işkolunu da etkileyecek.

UMUT YAŞAR

Alman Posta işletmeleri Deutsche Post’ta (DP AG) süresiz grev oylaması başladı. Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di ve DP AG arasında devam eden TİS görüşmelerinin üçüncü turunda bir sonuç alınamaması üzerine Büyük TİS Komisyonu, görüşmelerin çıkmaza girdiğini ilan etti ve süresiz grev oylaması kararı aldı.

Görüşmelerin çıkmaza girmesi ve süresiz grev oylama kararının ilan edilmesi ardından DP AG tarafından yapılan açıklamada, “Postane tarihinin en yüksek ücret zammı teklifini yapmasına rağmen Ver.di bunu kabul etmedi. Ver.di sadece ortalama yüzde 11,5 olan ve yüzde 20,3’e kadar yüksek olan tarihsel düzeydeki ücret zammını reddetmekle kalmadı aynı zamanda bu tutumuyla işletmenin geleceğini ve işyeri güvencesini tehlikeye attı” denildi.

Sendikanın süresiz grev için oylama çağrısına ise DP AG, firmayı bölüp, parçalara ayırmakla, binlerce işçiyi işten çıkarmakla tehditle yanıt veriyor ve grev oylaması öncesi işçileri sindirmeye çalışıyor.

SUNULAN TEKLİFTE NE VARDI?

Tabi oylamaya gidildiği için DP AG’nin teklifini incelemekte fayda var. “Ortalama yüzde 11,5 ücret artışı”, bazı ücret grupları için ise “yüzde 20,3’e kadar ücret artışı” kulağa çok hoş geliyor. Ayrıca sendikanın yüzde 15 ücret zammı talep ederken patronun “ben yüzde 20,3’e varan zamlar verecektim” demesi de ilk etapta şaşırtıyor.

DP AG, Federal Hükümetin “Uyumlu Eylem Planı” kapsamında önerdiği 3000 euro düzeyindeki “vergisiz ve sosyal kesintisiz enflasyon telafi ikramiyesi” 2023 ve 2024 yıllarında tam olarak ödeyeceğini, 2024’den itibaren iki kademede aylıkların 340 Euro artması da gelen öneriler arasında.

Bu teklife göre bütün postane çalışanlarının ücretleri 12 ay dondurulacak veya 12 sıfır zam, nasıl isterseniz! Ardından, yani 2024’ün başında ücret artışının ilk kademesi yürürlüğe girecek. Bunun 170 euro olduğunu varsayarsak (kamuoyuna yayınlanan teklifte rakam belirtilmemiş, bu düzeyde olduğu muhtemeldir) bu miktar en alt ücret grubunda* (2.108,29) yüzde 8,06’ya tekabül etmektedir. Böylece en alt ücret grubundaki ücret 2.278,29 Euro çıkıyor. 2025 yılında 170 Euro daha eklendiğinde bu yüzde 7,46’ya tekabül eder ve ücret brüt olarak 2.448,29 euro olur.

DP AG’nin avaz avaz bağırıp, “yüzde 20,3 zam veriyoruz” dediği ise paket bölümünde işe başlayanlara ödenen ve sıfır ücret grubu olarak bilinen (“Einstiegslohn”) kesimi kapsıyor. Buda bugün 1674,87 euro olan bu ücretin 2025’de 2.014,87 euro olması anlamına gelir.

Peki Ver.di’nin bir yıl için yüzde 15 zam talebi ne anlama geliyor? Bu ise bugün 1.674,87 euro olan bu ücretin geriye dönük olarak, yani 2023 başından itibaren 1.926,10 euro olması anlamına geliyor. Yani postane şeflerinin sıfır zam dayattığı dönem işe başlayanların 251 Euro daha fazla ücretle işe başlayacaklar. Bugün 2.108,29 euro olan birinci ücret grubu Ver.di’nin ileri sürdüğü şekilde 316 euro artarak Ocak 2023’den itibaren 2.424,53 euroya çıkacak.

Ver.di’nin planlarına göre Ocak 2024’de yeniden pazarlık sürecine başlanacağı için ücretler tekrar yükselecek. Kısacası DP AG’nin sunduğu teklif işçileri kandırmak üzere sunulmuş ve ücretlerin düşmesini sağlamak üzere sunulmuş bir tekliftir. 12 ay sıfır zam, kademeli artış ve iki yıllık sözleşme işçilerin aleyhinedir.

SÜRESİZ GREVE EVET DEMEK YÜZDE 15 ZAMMA EVET DEMEKTİR!

Ver.di Başkan yardımcısı ve müzakereci Andrea Kocsis, “İşverenler tarafından sunulan teklif taleplerimizden çok uzak. İşverenler işçilerin gerçek ücret kayıplarını telafi etmeye hazır değil. Özellikle 24 aylık uzun süre ve 2024’teki düşük ücret artışı, daha fazla reel ücret kaybı riskini arttırıyor” diyerek üçüncü turu özetledi.

Toplu pazarlığın çıkmaza girmesi ardından, teklifin reddedilmesi ve süresiz grev için alınan oylama kararı 20 Şubat 2023 Pazartesi günü uygulamaya başlandı.

Deutsche Post AG’deki bütün Ver.di üyelerinin oylamaya katılma süreçleri 8 Mart 2023 tarihine kadar sürecek. Yüzde 15 düzeyinde ücret zammı elde etmek için süresiz greve çıkmak için oylamaya katılanların yüzde 75’inden “bir fazlası” teklifi reddetmesi gerekiyor. Bu durumda Ver.di süresiz grevi başlatacak.

Yapılacak oylamada DP AG’nin teklifini reddetmek, süresiz greve EVET ve yüzde 15 düzeyinde ücret zammı için mücadeleye EVET demektir.

DP AG’de bulunan bütün Ver.di üyeleri oylamaya katılmalı ve süresiz greve EVET demeliler. Bu arada hatırlatmakta fayda var: Sendikaya değişik nedenlerden dolayı küserek istifa eden bütün işçilerin önümüzdeki günlerde sendikaya tekrar üye olmalarında fayda var. Sonuçta greve çıkabilmeleri için sendikaya üye olmaları gerektiği gibi üye olmayıp greve çıkma girişimlerinde işten atılmakla da karşı karşıya kalabilirler. Ama en kötüsü bütün Ver.di üyeleri greve çıkarken, çalışmak zorunda kalıp istemedikleri halde “grev kırıcısı” pozisyonuna düşebilirler. Bu daha derin yaraların, daha derin küskünlere neden olacaktır. Bu tür sorunların da şimdiden çözülmesinde fayda var.

HAYDİ OYLAMAYA, HAYDİ GREVE!

TİS görüşmelerin ilk iki turunda 100 binden fazla postacı uyarı grevlerine katıldı. Bu 160 bin işçinin çalıştığı bir işletme için çok önemli bir rakam. Sonuçta Almanya’daki bütün işçiler (yani sendika üyeleri) birden uyarı grevine çağrılmadı, adım adım baskı artırıldı. Görüldüğü gibi postane işçileri mücadeleden, haklarını almaktan yanalar.

Uyarı grevlerine katılımın bu denli yüksek olması çok önemliydi. Şimdi sıra grev oylamasında da benzer bir şekilde yüksek bir sonuç elde etmekten geçiyor. Yüzde 75 ulaşılması gereken en alt sınırdır mücadele açısından. Ama yüzde 90, yüzde 95’in süresiz greve evet dediği koşullarda DP AG patronları derhal geri adım atmayı düşünmeye başlayacakları gibi sendika bürokrasisi de masa başında çözümlerde çok daha dikkatli olacaktır. Diğer yandan postacıların elde edecekleri her türlü başarı TİS görüşmeleri devam eden kamu emekçilerinin mücadelesine de katkı sunacaktır.

Kısacası süresiz grev için oylama hafife alınmamalı, katılımın yüksek olması, başarılı sonuçlanması için her türlü fedakârlık yapılmalıdır. Süresiz grev konusunda bugün tereddüt gösterenleri, DP AG patronlarının sunduğu teklife, “çok az ama olsun” diye destek verenleri oylama öncesi ikna etmek aynı zamanda süresiz grevin başarılı olmasını sağlayacağı gibi işletmedeki birliğimizi uzun vadeli sağlamlaştıracaktır. Birlikten güç geldiğini, birlik olununca kazanabileceğimizi öğrenmenin de öğretmenin de tam zamanıdır.

* Dileyen DP AG’deki ücret grup tabelasına bakarak diğer ücret gruplarına yansımaları hesaplayabilir. Bkz.: //oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/post?id=post-2022&matrix=1

 

Close