MESUT BAYRAKTAR

5 Nisan 2022’de Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk, FAZ’a verdiği bir röportajda şunları söyledi: „Bütün Ruslar şu anda bizim düşmanımızdır. Şu an iyi ve kötü Ruslar arasında ayırım yapmamız söz konusu değil.” Savaşın “Ukraynalıları yok etmek” için yürütüldüğünü varsayıyor. Retoriğini tamamlamak için hiç bir zaman Rus arkadaşı olmadığını, çünkü bugünkü durumun on yıllardır planlandığını söylüyor. Bunu söyleyen; Nazi işbirlikçisi ve faşist Stepan Bandera’ya sosyal medya aracılığıyla bir „kahraman“ olarak tapan Melnyk.

Bir diplomat olarak Melnyk, yalnızca yasalardan muaf olmakla kalmıyor, aynı zamanda şu anda aptallığı ve nefret söylemini yayma iznine de sahip. Diğer şeylerin yanı sıra, ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahaleyi yasaklayan diplomatların statüsüne ilişkin Viyana Sözleşmesi’nin aksine, şimdi açıkça Ukraynalı milliyetçi ve faşist kliklerin elçisi olarak hareket ediyor ve sadece bir görevi var: Rusya’ya yaptırımları kışkırtmak ve silah teslimatlarını organize etmek.

FARKLILIKLAR BULANIKLAŞTIRILIYOR

Propagandası meyve veriyor. Röportajından bir gün sonra, Berlin’deki Treptower Park’taki Sovyet anıtının kutsallığı „Tüm Ruslara Ölüm“ veya „Ruslar = Tecavüzcüler“ gibi yazılarla kirletildi, hepsi yalnızca İngilizceydi ve çeşitli yerlere gamalı haçlar püskürtülmüştü. Sovyet anıtı, nisan ve mayıs 1945’te Alman nazileriyle savaşırken öldürülen yaklaşık 7.000 Kızıl Ordu askerinin gömüldüğü yerdir.

Melnyk’in sözleriyle Treptower Park’ta olanlar arasında nedensel bir ilişki olduğunu iddia etmek uygunsuz spekülasyon olur. Ancak ikisi arasında düşünsel bir ilişki olduğu gerçeği inkar edilemez. Bunlar, Federal Cumhuriyet’teki atmosferin artık „özgürlük için üşümek“ten (Joachim Gauck) NATO’nun uçuşa yasak bölge oluşturması talebinden, „barış gösterilerinde“ silah teslimatı talep edilmesine veya burjuva medyası tarafından dünyanın iyi ve kötü olarak bölünmesinden ve kültürel kurumlarda bile hiç sorgulanmadan „Şan olsun Ukrayna’ya“ faşist selamı kullanılmasına kadar hepsi, savaş çığırtkanlığı tarafından şekillendirildiğinin diğer göstergeleridir. Bu arada selam, İkinci Dünya Savaşı sırasında SS gönüllü taburları sağlayan ve Yahudilere, Polonyalılara, Romanlara ve Sintilere, Ruslara ve Kızıl Ordu üyelerine zulmedip onları öldüren „Ukrayna Milliyetçileri Örgütü“nün (OUN) mirasıdır. 2018 yılında, Ukrayna parlamentosu Rada, selamı kanunla resmi olarak uygulamaya sokmuştu.

Milliyetçiliğin aptallığı, halk ile siyasi liderlik arasında, milliyet ile devlet arasında, sömürülenlerle sömürenler arasındaki temel ayrımları bulandırarak dünyayı „tüm Ruslar“. „tüm Ukraynalılar”, “tüm Almanlar” vb tümlere bölmektir. Bu ayrımları yapmayanlar Ukraynalı, Rus, Alman vb. aptal milliyetçilikleri papağan gibi tekrarlarlar. Nihayetinde büyükelçi Melnyk’inki gibi bir imha retoriği kullanılıyor. Bunun barışla, ekmekle, vahşetin lanetlenmesiyle ve savaş karşıtı tavırlarla hiçbir ilgisi yok.

VVN-BdA’nın basın açıklamasında, Başkan Cornelia Kerth, Treptower Park’taki grafiti vesilesiyle haklı olarak şunları söyledi: „Mevcut savaşı ve Ukraynalı sivil nüfusa yönelik vahşeti şiddetle kınıyoruz ve savaş başladığından bu yana Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesini talep ediyoruz. Ancak diğer müttefiklerle birlikte Alman faşizmine karşı savaşan ve onu mağlup eden Sovyet askerleri bu savaştan sorumlu değildir.”

Ek olarak Sovyet askerleri arasında Ukraynalılar ve halklardan pek çok kişinin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, anıt mezarda Sovyet askerlerinin yanı sıra 15 farklı ulustan başka askerler de yatıyor.

BAKIŞ AÇISI SINIF DAYANIŞMASIDIR

Nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, milliyetçiliğin aptallığı aslında, özellikle emperyalist bir çatışma bağlamında, ulusal sermaye çıkarlarının savunulmasıdır. Her fırsatta, ideolojik seferberliği Bundeswehr’in ve askeri aygıtın – mümkünse Anayasa aracılığıyla – yüceltilmesi takip eder. Ağır silahlı bir Bundeswehr’in savaşı sona erdirebileceğini öne sürmesi beklenen bir yasa taslağı şimdiden yolda. Bu milliyetçi aptallığın zirvesidir ve sınıflı toplumların ve emperyalizmin çelişkilerini yumuşatmak için imha ve ulusal düşmanlık kategorilerini kullanan Melnyk’in dünya görüşüne kusursuz bir şekilde uyar.

Milliyetçiliğin aptallığı bu hızla yayılmaya devam ederse, iğrenç ve tarihsel olarak revizyonist saygısızlıklar sadece Treptower Park’ta ve diğer yerlerde tekrar edilmekle kalmayacak, daha fazla düşman imajı icat edilecek ve Almanya’da ırkçılık yoğunlaşacaktır. O zaman alt sınıflardan çok daha fazla genç, yöneticilerin sınıf çıkarları için cephede yakılacak. Bunun kahramanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.

Bütün Ruslar düşman değildir. Aksine, her halkın kendi ekonomik ve jeostratejik çıkarları lehine kanını döken düşmanları vardır. Böyle bir şey hayal etmek isteyen herkes, Yunan demiryolu işçilerinin, İtalyan havaalanı işçilerinin veya Belarus demiryolu işçilerinin gücünden ve ileri görüşlülüğünden ilham almalıdır. Onlar vatan sevgileri nedeniyle enternasyonalisttirler.

Çeviren: Semra Çelik